Supply chain manager

Functies met betrekking tot de bevoorradingsketen kunnen zich op coördinatieniveau bevinden (in de hoofdstad van het land), om een vlotte goederenstroom van Europa naar de verschillende projecten te garanderen, OF op projectniveau, om de verdeling onder de begunstigden in goede banen te leiden.

Supply Chain Managers analyseren de situatie in elk land, en stellen een gepast plan op voor de bevoorrading, om de operaties zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ze leggen de nadruk op processen, hebben inzicht in alle bevoorradingsactiviteiten en zorgen voor de coördinatie ervan. Ze zijn ook vertrouwd met de relevante informatiesystemen (zoals ERP).

vEREISTEN

  • Postgraduaat/Manama Transporteconomie, Bevoorrading, Logistiek, Techniek, Bedrijfsbeheer of een verwant domein
  • Twee jaar relevante werkervaring
  • Eender welke andere opleiding met betrekking tot de bevoorradingsketen
  • Uitstekende kennis van Excel (verslaggeving, statistiek enz.)

dUUR VAN EEN MISSIE

  • 6 tot 12 maanden

Aan het woord

Gilles Sinnaeve, Project supply chain manager, schreef een blog over zijn eerste missie in Masisi, Congo.

Ontdek zijn blog (in het Engels)

© MSF