Supply chain manager

Functies met betrekking tot de bevoorradingsketen kunnen zich op coördinatieniveau bevinden (in de hoofdstad van het land), om een vlotte goederenstroom van Europa naar de verschillende projecten te garanderen, OF op projectniveau, om de verdeling onder de begunstigden in goede banen te leiden.

Supply Chain Managers analyseren de situatie in elk land, en stellen een gepast plan op voor de bevoorrading, om de operaties zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ze leggen de nadruk op processen, hebben inzicht in alle bevoorradingsactiviteiten en zorgen voor de coördinatie ervan. Ze zijn ook vertrouwd met de relevante informatiesystemen (zoals ERP).

vEREISTEN

  • Postgraduaat/Manama Transporteconomie, Bevoorrading, Logistiek, Techniek, Bedrijfsbeheer of een verwant domein
  • Twee jaar relevante werkervaring
  • Ervaring met management
  • Eender welke andere opleiding met betrekking tot de bevoorradingsketen
  • Uitstekende kennis van Excel (verslaggeving, statistiek enz.)
  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

  • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving
  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

dUUR VAN EEN MISSIE

  • 6 tot 12 maanden

ontmoet onze supply chain managers

Op deze pagina verzamelden we video's en blogs van collega's alsook meer informatie over de humanitaire supply chain van Artsen Zonder Grenzen.

Johanna Lindler, Supply chain manager bij Artsen Zonder Grenzen sinds 2011, legt de supply chain uit in noodprojecten en lange termijnprojecten  in deze podcast. (in het Engels)

Gilles Sinnaeve, Project supply chain manager, schreef een blog over zijn eerste missie in Masisi, Congo. Ontdek zijn blog (in het Engels)

© MSF