Sociale media

Open the menu

RADIOLOOG

Uiterste sollicitatiedatum

Organiseert en biedt diensten voor diagnostische beeldvorming aan, naast praktijkopleidingen volgens de beleidslijnen, procedures en internationale normen van AZG, met het oog op een betere gezondheidssituatie voor de begunstigden in samenwerking met ander medisch personeel.   

 • Past medische kennis en vaardigheden inzake diagnostische beeldvorming voor diagnosestelling en behandeling in de praktijk toe en werkt nauw samen met verschillende ziekenhuisafdelingen, met de meest aangewezen doorverwijzingen voor radiologisch onderzoek en correcte resultaten als uitgangspunt.
 • Waakt over de toepassing en opvolging van de recentste procedures van AZG en de universele voorzorgsmaatregelen op de radiologieafdeling.
 • Stelt als expert in diagnostische beeldvorming strategieën voor met het oog op verbeteringen op afdelingsniveau (bijsturing van bestaande procedures) en vertaalt ze naar de praktijk na goedkeuring door operationeel en beeldvormingsadviseurs.
 • Waakt over de goede werking van de radiologieafdeling, het materiaal en het personeel.
 • Breidt de middelen voor de missie uit en plant, evalueert en superviseert de opleiding van personeel om de vereiste kennis bij te schaven en de diagnosestelling bij patiënten en de aangewezen doorverwijzingen voor beeldvorming te verbeteren.
 • Leidt het team dat onder zijn of haar rechtstreekse verantwoordelijkheid valt volgens de hr-beleidslijnen en -procedures van AZG, waakt over de prestaties van het team, organiseert en plant shifts en aflossingen, werkt actief mee bij noodsituaties en wachtdiensten indien nodig.
 • Brengt verslag uit bij de coördinatie en de zetel (inclusief de beeldvormingsadviseur), en dient schriftelijke verslagen in over de belangrijkste vaststellingen, activiteiten, conclusies en aanbevelingen.

Vereisten

 • Een diploma als arts gespecialiseerd in radiologie, uitgereikt door een erkende universiteit
 • Minstens drie jaar ervaring als radioloog, bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving
 • Radiologie-expertise die relevant is voor de missie; de evaluatie van eenvoudige röntgenbeelden en de productie en evaluatie van echografiebeelden zijn vereist
 • Ervaring bij AZG of een andere ngo en ervaring in ontwikkelingslanden is een troef
 • Ervaring met de vorming, het beheer en de begeleiding van personeel in opleiding binnen het vakgebied radiologie is een troef
 • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

 • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

 • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving.
 • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

DUur van een missie

 • 4 tot 8 weken

Ter informatie: we zijn ook op zoek naar een radiograaf/röntgentechnicus.