Sociale media

Open the menu

RADIOGRAAF / RÖNTGENTECHNICUS

Bepaalt, implementeert, monitort en beheert alle aspecten van de activiteiten op de röntgenafdeling, met het oog op een correcte toepassing van de procedures, de kwaliteit, en het beheer en de begeleiding van het afdelingspersoneel.

 • Waakt over de correcte toepassing van standaardwerkwijzen en procedures van AZG, ziet toe op het correcte onderhoud door de gebruikers, in overeenstemming met de richtlijnen.
 • Ziet erop toe dat iedereen die röntgentoestellen bedient daarvoor gekwalificeerd en opgeleid is.
 • Beheert en volgt de opleiding en vorming van medewerkers op, inclusief hun oriëntatie, bijscholing en de evaluatie van hun vaardigheden.
 • Ontvangt en werft in samenwerking met de hr-afdeling kandidaten aan en staat in voor de evaluatie van de prestaties en - indien nodig - discipline van werknemers.
 • Waakt over de praktijknormen, de technische kwaliteit, de technische fiches of processen, de patiënteninformatie en de archivering en overdracht van de röntgenbeelden.
 • Werkt ontwerpen uit en waakt over de kwaliteit van metingen, de beleidslijnen van het departement, de procedures voor technici en de activiteitenverslagen, zowel voor patiëntgerelateerde als technische kwaliteitscontroles met betrekking tot de röntgenafdeling.
 • Verzamelt gegevens, bereidt ze voor en brengt er verslag van uit, inclusief over de voornoemde kwaliteitsprogramma's.
 • Werkt samen met het medisch, administratief en logistiek personeel om de communicatiestroom en -procedures tussen technisch, administratief en ondersteunend personeel, studenten en andere afdelingen binnen de zorgstructuur vlot te laten verlopen.
 • Overlegt met andere medewerkers en/of externe dienstverleners over een gepast voorraadbeheer (van reservestukken en verbruiksgoederen) en de vereisten inzake routine- of correctief onderhoud.

Vereisten

 • Een diploma van radiograaf / röntgentechnicus is verplicht
 • Minstens drie jaar ervaring als röntgentechnicus / radiograaf
 • Ervaring bij AZG of een andere ngo en ervaring in ontwikkelingslanden is een troef.
 • Ervaring met de omkadering of het beheer van een röntgenafdeling is een troef, net als vaardigheden inzake evaluatie en coaching
 • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

 • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

 • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving.
 • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

duur van een missie

 • 4 tot 8 weken

Ter informatie, we zijn ook op zoek naar radiologen.