Sociale media

Open the menu

Manager personeelsontwikkeling

Als manager personeelsontwikkeling sta je in voor de ontwikkeling en implementatie van een opleidings- en ontwikkelingsstrategie voor de missie, met het oog op een grotere autonomie, betere prestaties en de uitbreiding van het personeel om zo de kwaliteit van de activiteiten op te trekken.

In die hoedanigheid draag je bij tot de missie via de uitwerking en implementatie van een samenhangende opleidings- en ontwikkelingsstrategie. Daarbij steun je op de specifieke behoeften voor de missie, help je de leiderscapaciteiten van verantwoordelijken en managers aan te scherpen, zie je toe op de kwaliteit van en coherentie tussen de verschillende fases in de loopbaan van medewerkers (aanwerving, kennismaking, prestatiemanagement, opleiding & ontwikkeling), garandeer je de uitwerking en opvolging van persoonlijke doelstellingen van medewerkers (steunend op de erkenning van specifieke talenten en de planning van de opvolging) en voorzie je pedagogische steun voor lokale opleidingsinitiatieven. 

Vereisten

  • Diploma in HR, Management en/of Vorming & Coaching
  • Ervaring in het coachen van verantwoordelijken en /of managers
  • Ervaring in de ontwikkeling, promotie en implementatie van een strategie
  • Minstens twee jaar ervaring in HR-ontwikkeling
  • Ervaring bij AZG of een andere ngo in ontwikkelingslanden is een troef
  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

  • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

 

duur van een missie

  • 9 tot 12 maanden