Sociale media

Open the menu

INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR VOOR ONZE COVID-19 PROJECTEN IN BELGIË 

We zijn op zoek naar interculturele bemiddelaars in het Amhaars en Tigrinya, die in België wonen en bereid zouden zijn om aan onze COVID-19 operaties in België mee te werken.

VOORNAAMSTE TAKEN

De verstrekking van kwaliteitsvolle diensten ondersteunen door de communicatie tussen begunstigden en Artsen Zonder Grenzen-medewerkers te bevorderen, door:

 • een vertrouwensband te scheppen met beide partijen;
 • de woorden van de arts/psycholoog naar de moedertaal van de patiënt te vertolken en de uitleg van het medische team aan de patiënt en vice versa begrijpelijk te verwoorden;
 • specifieke aspecten die eigen zijn aan de plaatselijke cultuur toe te lichten bij AZG-medewerkers, zodat ze hun diensten beter kunnen afstemmen op de begunstigden met wie de bemiddelaar of tolk culturele waarden deelt;
 • de vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit te garanderen;
 • actief deel te nemen aan alle vereiste nevenactiviteiten die verband houden met de gezondheid van en hulp voor de begunstigden.

VEREISTEN

Wegens de huidige legale en administratieve beperkingen, zijn wij enkel op zoek naar Belgische inwoners met een werkvergunning.

Opleiding

Een diploma sociale wetenschappen, sociale communicatie, sociaal werk of opvoeding en/of relevante beroepservaring
Een opleiding/diploma als tolk of interculturele bemiddeling is een troef

Taalvaardigheid

Uit culturele overwegingen en om de toegang tot onze begunstigden te optimaliseren, zijn we op zoek naar personen die minstens een van de volgende talen vloeiend spreken (niveau C2): Amhaars en/of Tigrinya en een doorgedreven kennis van de verwante culturen.

 • Bedreven zijn in meertalige communicatie is een troef
 • Over een uitgebreide kennis beschikken van het Engels en/of Frans (minstens niveau B2) als voertaal

Ervaring

 • Minstens twee jaar beroepservaring in een gelijkaardige functie, met voorkeur in een sociale of gezondheidssector.
 • Ervaring in een migratiecontext is een troef.
 • Ervaring met andere ngo's is gewenst.

ALGEMENE VEREISTEN

 • In België wonen
 • Over een hoge dosis veerkracht en aanpassingsvermogen beschikken
 • Flexibiliteit kunnen tonen in verschillende omstandigheden (boot, zwemmen) met beperkt comfort
 • Vlot zijn in de omgang
 • In staat zijn te werken onder druk
 • Een teamspeler zijn
 • De humanitaire waarden onderschrijven
 • Vlot kunnen communiceren met anderen
 • Overweg kunnen met de computer (Office)

ONS AANBOD

 • Startdatum: zo snel mogelijk
 • Een overeenkomst van bepaalde duur
 • Een loon volgens het AZG-rooster en de erkende werkervaring,
 • Transportvergoeding, huisvesting indien nodig, dagvergoeding en ziekteverzekering

KLAAR OM TE SOLLICITEREN?

Klik hieronder om te solliciteren. We bedanken je alvast om hetvolgende in je kandidatuur toe te voegen: 

 • Je meest recente CV in het Engels of Frans en je diploma's 
 • Vanaf wanneer tot wanneer ben je beschikbaar?  
 • Voltijds beschikbaar
 • Aanvaard je  nachtshifts (ja/neen)?