Sociale media

Open the menu

Rusland

russie
Jaar AZG begon te werken in het land
1992

Oorlog in Oekraïne

We voeren momenteel evaluaties uit in het zuiden van Rusland om na te gaan of er nieuwe medische of humanitaire behoeften zijn ontstaan. We hebben ook enkele donaties gedaan, zoals voedsel, hygiënekits en geneesmiddelen om vluchtelingen te ondersteunen.

 

In 2018 gaf Artsen Zonder Grenzen zijn activiteiten rond tuberculose in Tsjetsjenië uit handen en begon een nieuwe samenwerking in het noordwesten van Rusland.

In mei 2018 tekende Artsen Zonder Grenzen een gemeenschappelijke intentieverklaring met het regionale ministerie van Volksgezondheid van de oblast Arhangel’sk. Ons doel is het ministerie en de Northern State Medical University bij te staan bij het beoordelen van de doeltreffendheid van kortere behandelingsregimes voor patiënten met multiresistente en ultraresistente tuberculose. De resultaten daarvan zullen als hoeksteen dienen voor de verdere ontwikkeling van het tuberculosebeleid in Rusland en om efficiëntere behandelingsmodellen toegankelijk te maken voor een breder publiek.

In Tsjetsjenië droegen we in mei ons tuberculoseprogramma succesvol over aan het ministerie van Volksgezondheid. Daarbij ondersteunden we het laboratorium in Grozny om een vlotte overgang te garanderen en doneerden we geneesmiddelen en diagnoseapparatuur om te helpen bij de lopende behandeling van zo’n 70 patiënten die de afgelopen twee jaar werden opgenomen.

In 2004 startten we het programma in Tsjetsjenië op om patiënten met gevoelige tuberculose te behandelen in nauwe samenwerking met het Tsjetsjeense ministerie van Volksgezondheid. In 2012 werd de nadruk van het programma verlegd naar patiënten met resistente tuberculose, aangezien daaraan duidelijk behoefte was. Onze Tsjetsjeense patiënten behoorden tot de eersten die toegang hadden tot de nieuwste geneesmiddelen voor tuberculose, bedaquiline en delamanid, respectievelijk in 2014 en 2015. Tussen 2004 en 2018 behandelden we 5.156 patiënten voor verschillende vormen van tuberculose in Tsjetsjenië. 156 van hen werden behandeld met bedaquiline en/of delamanid.