Sociale media

Open the menu

Guinee-Bissau

guineebuissau
Jaar AZG begon te werken in het land
1998

Guinee-Bissau is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De toegang tot de gezondheidszorg is er bijzonder beperkt vanwege een gebrek aan faciliteiten, middelen en gekwalificeerd personeel.

Artsen Zonder Grenzen staat aan het hoofd van een project in de enige tertiaire faciliteit van het land, het nationale kinderziekenhuis Simão Mendes in de hoofdstad Bissau. Onze teams pakken er pediatrische noodgevallen aan, geven therapeutische voeding aan opgenomen patiëntjes en verlenen pediatrische en neonatale intensieve zorgen.

In Bafata in het oosten van Guinea-Bissau werden 28.500 kinderen gevaccineerd tegen mazelen. ©AZG
In Bafata in het oosten van Guinea-Bissau werden 28.500 kinderen gevaccineerd tegen mazelen. © AZG

Luchtwegeninfecties, malaria, diarree en meningitis zijn de belangrijkste kinderziekten in Guinee-Bissau. De voornaamste doodsoorzaken bij pasgeborenen zijn verstikking en neonatale sepsis. We hebben een actief triagesysteem op de pediatrische spoedafdeling ingevoerd om de patiënten sneller en efficiënter te kunnen behandelen. Bovendien hebben we nauw samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid om ervoor te zorgen dat de correcte protocollen en behandelingsprocedures worden ingevoerd om de kindersterfte te beperken. Momenteel werken we aan de introductie van technischere en ingewikkeldere behandelingen die beter opgeleid medisch personeel en gespecialiseerdere uitrustingen vereisen. Zo kunnen we complexere aandoeningen en patiënten in kritieke toestand behandelen.

Aangezien we de lokale gezondheidsdiensten in de centrale regio Bafatá goed hadden versterkt, sloten we in april ons project in het gebied af. Sinds 2014 beheren we de pediatrische diensten en het voedingsprogramma voor kinderen jonger dan vijf jaar in het regionaal ziekenhuis, steunen we gezondheidscentra in landelijke gebieden en leidden we gezondheidswerkers op om malaria, diarree en acute luchtwegeninfecties op te sporen en te behandelen. Daarnaast hadden we ook een doorverwijzingssysteem opgezet voor patiënten die nood hebben aan een ziekenhuisbehandeling.