Sociale media

Open the menu

Syrië: "Ziekenhuizen lagen vol met gewonden en doden"

Country
Syrië
Theme
Natuurrampen

Volgens de laatste schattingen hebben de aardbevingen in Turkije en Syrië aan meer dan 35.000 mensen het leven gekost. In het noordwesten van Syrië, een regio grotendeels door land ingesloten, hebben Artsen Zonder Grenzen teams ter plaatse op 6 februari een noodplan opgesteld. Het doel was ziekenhuizen te ondersteunen en medische en materiële hulp te verlenen aan de bevolking, waarbij veel van de 500 AZG-medewerkers die in het land werkzaam zijn, werden gemobiliseerd. Het AZG-ziekenhuis in Atmeh, dat gewoonlijk gespecialiseerd is in de behandeling van ernstige brandwonden, heeft talrijke donaties van medische en niet-medische apparatuur gedaan en haar chirurgen gedetacheerd bij verschillende ziekenhuizen in de regio. In totaal heeft Artsen Zonder Grenzen donaties gedaan aan 30 ziekenhuizen in de regio.

deux hommes se tiennent près d'un patient
Rechts op de foto: dr. Samih Kaddour, in het Aqrabat ziekenhuis met een aardbevingspatiënt. AZG-teams hebben na de aardbevingen aan dit en andere ziekenhuizen gedoneerd. Februari 2023 © Abdul Majeed Al Qareh

“Op 6 februari beseften we al snel dat we voor een catastrofale situatie stonden," zegt Mohammad Darwish, adjunct-directeur van het Atmeh-ziekenhuis. “De verwoesting in het gebied was enorm, dus hebben we binnen drie uur na de eerste aardbeving ons rampenplan in werking gesteld en ons personeel op scherp gezet."Atmeh's teams begonnen medische voorraden te sturen naar een 12-tal ziekenhuizen in het gebied, in Bab al-Hawa, Darat Izza, Idlib, of zelfs Atarib. "Alle ziekenhuizen waren overweldigd, ook de onze," vertelt Samih Kaddour, directeur van het Aqrabat ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in orthopedische en reconstructieve chirurgie. "De AZG-teams waren de eersten die ons hielpen en hun middelen deelden. Ze gaven ons materiaal, zoals gipsverband en sterilisatie van wonden. We ontvingen 800 mensen op de spoedeisende hulp, waarvan 250 een chirurgische behandeling nodig hadden. Zelfs vandaag [zaterdag 11 februari] komen de gewonden nog binnen.”

AZG-chirurgen van het ziekenhuis werden ook naar enkele gezondheidsinstellingen in de regio gestuurd om hun collega's te helpen die te maken hadden met een groot aantal gewonden. "Ik ging naar een ziekenhuis in de directe omgeving van Turkije," zegt dokter Mohammad Zaitoun. "Door de sluiting van de grens en de onmogelijkheid om steun van buitenaf te krijgen of de gewonden over te brengen, kwam er een enorme druk op ons te staan. Er waren veel gewonden, het medisch personeel was uitgeput. Met de AZG-teams in Atmeh hebben we ons best gedaan. Als chirurg was ik in de operatiekamer. We hadden nog nooit zo'n toestroom van gewonden gezien, behalve misschien tijdens de bombardementen of slachtpartijen die in het gebied plaatsvonden."

Ook werden ambulances van het Atmeh-ziekenhuis ingezet. Ze werden gebruikt om patiënten over te brengen tussen ziekenhuizen. De mobiele klinieken van Artsen Zonder Grenzen zijn aangepast aan de situatie en zijn uitgezonden naar de plaatsen waar de slachtoffers van de aardbeving samenkwamen. De teams van deze mobiele klinieken werken al enkele jaren regelmatig om gezondheidszorg te verlenen aan mensen die in de vele kampen in de regio wonen waar ontheemden wonen. Vandaag gaan ze dagelijks naar de plaatsen waar mensen die hun huis hebben verloren hun toevlucht zoeken, of het nu gaat om Sarmada, Kammouneh of Al Dana.

"We hadden geen duidelijk beeld van de situatie in de directe omgeving van Atmeh," vervolgt Mohammad Darwish. "We wisten alleen dat de ziekenhuizen overvol waren met gewonden en doden en dat de nood enorm was. De mensen in het gebied hebben alles nodig. We hebben onmiddellijk onze logistieke magazijnen geopend en essentiële artikelen bij honderden verdeeld, maar het is niet genoeg." In de eerste dagen werden 2.500 dekens aan ziekenhuizen gegeven voor hun patiënten en werden honderden hulppakketten uitgedeeld aan onder meer gezinnen.

Voorlopig putten de AZG-teams in de regio uit hun noodvoorraad, in afwachting van internationale leveringen, die worden bemoeilijkt door de politieke spanningen rond deze door land ingesloten regio. Tot de aardbevingen was Bab al-Hawa de enige doorgangspost voor humanitaire hulp uit Turkije naar deze door land ingesloten regio in het noordwesten van Syrië.

“Bijna een week na de aardbevingen hebben we nog geen enkele hulp van buitenaf ontvangen", zegt Moheed Kaddour, directeur van een ziekenhuis in Atmeh en broer van Samih Kaddour. “Er is alleen steun gekomen van andere ziekenhuizen, lokale gemeenschappen of organisaties die al voor de ramp aanwezig waren. Het AZG-ziekenhuis in Atmeh heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Deze reactiviteit, die is opgebouwd via regelmatige steun aan een netwerk van een twintigtal gezondheidsstructuren, stuit nu echter op bepaalde beperkingen, zoals de onmogelijkheid om patiënten in ernstige toestand naar Turkije over te brengen.”

“Meestal kunnen we onze zwaarst verbrande patiënten overbrengen naar geschikte gezondheidscentra in Turkije," legt Mohammad Darwish uit. Het AZG-ziekenhuis in Atmeh biedt essentiële zorg, maar heeft ook zijn beperkingen en kan alleen mensen met matige brandwonden adequaat verzorgen. Vandaag zijn er geen gespecialiseerde ziekenhuisbedden in het gouvernement Idlib en we kunnen de grens niet over.”

“In het noordwesten van Syrië ontwrichten deze aardbevingen een regio waar al meer dan 2 miljoen ontheemden in kampen wonen en de toegang tot gezondheidszorg slecht is. “Negen dagen na de aardbevingen worden we nog steeds gemobiliseerd door de zorg voor onze patiënten," zegt Moheeb Kaddour. “We voeren nog steeds levensreddende operaties uit op slachtoffers van het crush syndroom. Deze aandoening, die het gevolg is van langdurige spiercompressie, kan dodelijk zijn, omdat ze verzadiging en nierfalen veroorzaakt. De situatie is onbeschrijfelijk en op dit moment staan we er alleen voor.”