Sociale media

Open the menu

Nalaten en schenken binnenkort aan nul procent in Vlaanderen

Nalaten en schenken binnenkort aan nul procent in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Goede doelen, zoals Artsen Zonder Grenzen, zullen vanaf 1 juli 2021 geen erfbelasting meer moeten betalen wanneer u hen iets schenkt of nalaat via uw testament. Dat wordt ook het geval voor wie bij leven een schenking doet voor het goede doel. Een nultarief dus, terwijl dat vandaag 8,5% (nalatenschap) en 5,5% (schenking) is. Hiermee onderlijnt de Vlaamse regering de meerwaarde van organisaties als Artsen Zonder Grenzen, en kunnen dergelijke giften integraal besteed worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Voor mensen die in Brussel en Wallonië wonen blijven de tarieven ongewijzigd.

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN

Artsen Zonder Grenzen juicht het nultarief toe, want hierdoor is de impact van die giften maximaal op het medisch humanitair werk van onze teams.
Meinie Nicolaï, Algemeen directeur van Artsen Zonder Grenzen
door

Meinie Nicolaï

Algemeen directeur van Artsen Zonder Grenzen

 

Duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op aan de verre familieleden

De huidige fiscale formule, waarbij nalaten aan verre familieleden wordt gecombineerd met een legaat aan een goed doel om zo meer over te houden, zal niet meer gunstig zijn en soms zelfs onuitvoerbaar. Als de Vlaamse regering groen licht krijgt, zal de techniek van het duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren aan de verre familieleden voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Voor zij die in Brussel en Wallonië wonen, blijft de techniek van het duolegaat bestaan.

In de toekomst raden we aan om de voorkeur te geven aan een rechtstreeks legaat, en niet meer via duolegaat te steunen. Zoals onderstaand voorbeeld aantoont, hebben beide procedures namelijk hetzelfde resultaat. Als u nog geen testament hebt opgemaakt, AZG wil steunen, en in Vlaanderen woont, raden we u af om een duolegaat te maken maar een rechtstreeks legaat te voorzien.

 

Duolegaat versus rechtstreeks legaat

Via duolegaat

- Netto actief: € 500.000 (100%)
- Legaat neef: € 217.000 (43,4%)
- Legaat AZG: € 283.000 (56,6%)

De erfbelasting ten laste van Artsen Zonder Grenzen bedraagt € 233.000. AZG houdt zo € 50.000 over (283.000 – 233.000) en globaal werd € 27.500 aan erfbelasting bespaard.

Via rechtstreeks legaat

-    Netto actief: €500.000 (100%)
-    Legaat neef: €450.000 (90%)
-    Legaat AZG: €50.000 (10%)

De erfbelasting ten laste van de neef bedraagt €233.000 (en hij houdt €217.000 over). AZG betaalt bij een rechtstreeks legaat geen belastingen en houdt €50.000 over.

Duolegaat dat onuitvoerbaar is voor AZG

- Netto actief: € 500.000 (100%)
- Legaat neef: € 280.000 (56%)
- Legaat AZG: € 220.000 (44%)

 

Het erfdeel van AZG bedraagt in dit voorbeeld slechts € 220.000, wat onvoldoende is om de erfbelasting van € 260.500 te betalen. Bijgevolg is AZG genoodzaakt dit legaat te verwerpen.

 

“Ik heb een duolegaat opgesteld. Wat nu?”

Het duolegaat zal gelden voor wie overlijdt vóór de nieuwe wetgeving van kracht is (1 juli 2021). Wie nadien overlijdt, zal geen belastingvoordeel meer nalaten aan de erfgenamen. Heeft u reeds een testament met duolegaat voor AZG opgemaakt (en woont u in Vlaanderen), dan neemt u het beste contact op met de notaris of een van onze juristen. Dat kan voor 1 juli 2021, maar ook nadien kan het testament aangepast worden.

Het duolegaat op zich blijft bestaan, maar het fiscaal regime dat erop wordt toegepast wijzigt. Door de nieuwe wetgeving bestaat het risico dat goede doelen zoals Artsen Zonder Grenzen een te hoge erfbelasting moeten betalen in vergelijking met het aangeboden erfdeel, en de erfenis zullen verwerpen. En dan gelden de normale en hoge tarieven voor de erfgenamen.

Er bestaat vandaag nog heel veel onduidelijkheid, zoals bijvoorbeeld omtrent mensen die wilsombekwaam zijn. We hopen samen met u dat er snel klaarheid komt.

Voor specifieke vragen rond een duolegaat of een nalatenschap voor Artsen Zonder Grenzen, kan u in alle vertrouwelijkheid terecht bij onze juristen Cathy Masset en Antoinette Delvaux.

Via mail: legaten@azg.be

Via telefoon: 02/474 79 28

 

Wat betekent dit voor Artsen Zonder Grenzen?

98,5 procent van onze werkingsmiddelen is afkomstig van particuliere giften. Een belangrijk deel komt van mensen die Artsen Zonder Grenzen opnemen in hun testament en ons zo in de mogelijkheid stellen om te reageren op de meest dringende noden.

Artsen Zonder Grenzen was zelf voorstander van het duolegaat omwille van het filantropisch karakter en de stimulans om op die manier meer te kunnen betekenen voor mensen in nood. We hebben er ons daarom ook steeds tegen verzet, samen met talloze andere organisaties. Deze beslissing is een financiële aderlating die helaas niet gecompenseerd wordt door het nultarief, en die rechtstreeks consequenties zal hebben voor onze activiteiten op het terrein.

We verwachten een aanzienlijke daling van de inkomsten gezien het wegvallen van de sterke fiscale stimulans van het huidige duolegaat. Maar we hopen dat dit gedeeltelijk wordt gecompenseerd door het nultarief voor schenkingen.
door

Marianne Colpaert

Hoofd van de fondsenwerving