Welk fiscaal voordeel geniet ik?

Als het totaal van je giften aan Artsen Zonder Grenzen over het hele jaar minstens 40 € bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Deze fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Artsen Zonder Grenzen. Wij versturen de attesten per post, in de maand maart van het jaar ná de gift(en).

Een attest geeft je recht op een vermindering van 45% op het geschonken bedrag (wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: de bepalingen onder 3° tot 8° van het artikel 104, en de artikelen 107 tot 111 worden opgeheven en vervangen door het artikel 145). Een schenking van 100 € kost je dus in feite maar 55 €. 

Doe een gift