Sociale media

Open the menu

We breiden onze interventie in de zorgtehuizen uit en beginnen met testen in Tour & Taxis

Terwijl de mobiele teams hun activiteiten ter ondersteuning en sensibilisering van het personeel van de Brusselse zorgtehuizen voortzetten, kondigt Artsen Zonder Grenzen aan dat ze gelijkaardige activiteiten zal opstarten in Wallonië en Vlaanderen. De internationale medische organisatie zal ook beginnen met het screenen van vermoedelijke patiënten in haar medisch opvangcentrum op de site van Tour et Taxis, in Brussel.

"In Vlaanderen zal Artsen Zonder Grenzen twee mobiele teams inzetten, te beginnen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. We starten vandaag in Grimbergen en Beringen”, zegt dokter Bart Janssens, verantwoordelijk voor de medische respons van Artsen Zonder Grenzen in België.

In Wallonië, in de provincie Henegouwen, zal Artsen Zonder Grenzen twee teams inzetten in rusthuizen om technische ondersteuning te bieden. Daarnaast zal Artsen Zonder Grenzen ook de teams van AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) opleiden om uiteindelijk het hele Waalse Gewest te kunnen bedienen.

"Tijdens onze bezoeken aan zorgtehuizen vinden we steeds een tekort aan basisbeschermingsmiddelen, we betreuren ook het gebrek aan screening voor alle eerstelijnswerkers en voor vermoedelijke patiënten in de zorgtehuizen", aldus Caroline De Cramer, medisch referent van Artsen Zonder Grenzen. "Het is dringend noodzakelijk om de bewoners van de rusthuizen, die het meest kwetsbaar zijn omdat ze door hun leeftijd en hun leefomstandigheden in de gemeenschap dubbel gevaar lopen, snel te testen.”

Artsen Zonder Grenzen klaar om screeningstests op te zetten

Screening op Covid-19 is essentieel om het infectierisico te beheersen en de overdracht te beperken, vooral als het doelgericht wordt gebruikt om met name de meest kwetsbaren te beschermen. "De grootschalige screening die nu in de rusthuizen begint, zal ons een beter inzicht geven in de situatie en het is duidelijk dat vervolgonderzoek in dezelfde rusthuizen nodig zal zijn", zegt dokter Bart Janssens. "Deze test zal ons in staat stellen om specifieke maatregelen te organiseren om de transmissie in deze centra te beperken, zoals het scheiden van positieve en negatieve bewoners en het toewijzen van positief personeel aan eenheden met positieve bewoners.

Deze tests moeten in de eerste plaats gericht zijn op gezondheidswerkers, maar natuurlijk ook op alle kwetsbare mensen, met name ouderen, en ook op alle kwetsbare mensen zoals mensen zonder papieren en daklozen", vervolgt hij.

Artsen Zonder Grenzen kondigt aan dat het bereid is de regionale autoriteiten te helpen bij het opzetten van deze screening. De organisatie zal ook beginnen met screeningstests in haar medisch opvangcentrum aan Tour & Taxis in Brussel, een centrum met 150 bedden voor kwetsbare mensen die vermoedelijk besmet zijn (daklozen, mensen zonder papieren, enz.).

Naast haar reguliere medische programma's in meer dan 70 landen heeft Artsen Zonder Grenzen verschillende noodinterventies tegen de Covid-19-pandemie op touw gezet: in België, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Hongkong, Syrië, Jemen, Senegal en Ivoorkust.