Sociale media

  • NL
Open the menu

Waarom wij geen geld meer willen van de EU, haar instellingen en lidstaten

Deel deze video op FacebookDeel deze video

Artsen Zonder Grenzen klaagt de Europese vluchtelingenpolitiek aan, waarmee Europe haar morele en juridische plichten probeert te omzeilen. Het akkoord met Turkije speelt daarin een erg kwalijke rol. Het is rechtstreeks verantwoordelijk voor het lijden van tienduizenden mensen, maar toch wil de EU soortgelijke akkoorden ook met andere landen afsluiten.

Artsen Zonder Grenzen distantieert zich krachtig van die verwerpelijke politiek. We willen daarom vanaf nu geen geld meer van de EU, van geen enkele instelling en geen enkele lidstaat.

Lees het persbericht over deze beslissing

Wat is er fout met de Europese vluchtelingenpolitiek?

Waarom wil Artsen Zonder Grenzen geen geld meer van EU-lidstaten of instellingen?

De EU probeert vluchtelingen tegen te houden om Europa te bereiken. Daarmee willen de lidstaten hun verantwoordelijkheid om asiel te bieden aan vluchtelingen van zich af te schuiven. Het akkoord met Turkije is voorlopig de laatste etappe, maar het akkoord dient intussen als blauwdruk voor akkoorden met zestien andere landen. Daarmee ondermijnt de EU het hele concept van ‘vluchteling’. We willen ons krachtig distantiëren van dat schadelijke en schandelijke beleid. 

Wat zit er fout in het vluchtelingenakkoord met Turkije?

  • Met dit akkoord willen de EU-lidstaten hun verantwoordelijkheid om asiel te bieden aan vluchtelingen van zich af schuiven. Zo ondermijnen ze het hele concept 'vluchteling', dat net inhoudt dat mensen hun landen mogen ontvluchten en veiligheid zoeken in andere landen.
  • Het is een ook belangrijk en gevaarlijk precedent: als de EU haar asielplicht afkoopt, zullen andere landen  dat ook proberen. Het restrictieve beleid van de EU werd al aangehaald door Kenia – een land met een lange geschiedenis in de opvang van vluchtelingen – als een rechtvaardiging om het grootste vluchtelingenkamp ter wereld te sluiten, in Dadaab. Dat zou betekenen dat er 330.000 mensen teruggestuurd zouden worden naar Somalië, een land in oorlog.
  • De prijs voor het akkoord wordt betaald de vluchtelingen, die zo gedwongen worden om gevaarlijker routes op te zoeken. Het is een illusie te denken dat dit vluchtelingen echt zal tegenhouden - dat zal slechts tijdelijk zo zijn.
  • Het akkoord met Turkije bevat ook één miljard euro aan humanitaire hulp. Er zijn zeker noden in Turkije, een land dat 3 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Maar humanitaire hulp kan niet onderhandeld worden als beloning voor beloftes over grenscontrole, maar moet gebaseerd zijn op humanitaire noden. Deze instrumentalisering van humanitaire hulp is onaanvaardbaar. Hulp moet apart gehouden worden van politieke akkoorden.

Wat verwacht Artsen Zonder Grenzen dan van de Europese Unie?

De Europese Unie en haar lidstaten moeten hun hele beleid omgooien. Nu ligt de focus helemaal op het weghouden van vluchtelingen. Een goed beleid draait om de bescherming van vluchtelingen.

Wat zijn de gevolgen voor Artsen Zonder Grenzen?

Hoeveel geld kreeg Artsen Zonder Grenzen van de Europese Unie en van België?

In 2015 bedroeg de financiële bijdrage van EU-instellingen 19 miljoen euro, en die van EU-lidstaten 37 miljoen euro. Voor België gaat het om een jaarlijks bedrag van ongeveer 5 miljoen euro.  Het gaat dus om veel geld, maar toch komt 92% van ons budget van private schenkers, en dus niet van overheden.

Wat zijn de gevolgen voor de door de Europese Unie gefinancierde projecten?

De projecten en de patiënten komen niet in gevaar. We hebben voldoende reserves om de onmiddellijke tekorten op te vangen. Op langere termijn zullen extra private financiering nodig hebben, maar we hebben er vertrouwen in dat dat zal lukken.

Hoe Artsen Zonder Grenzen dit verlies aan inkomsten opvangen? Gaan jullie de Belgische bevolking om meer geld vragen?

Artsen Zonder Grenzen heeft erg gevarieerde en internationaal gespreide inkomstenbronnen. Voorlopig plannen we geen extra fondsenwerving in België ter compensatie van deze beslissing.