Sociale media

  • NL
Open the menu

Terwijl aandeelhouders Novartis vergaderen vraagt AZG rechtszaak in India te laten vallen


Terwijl de aandeelhouders van het farmaceutisch bedrijf Novartis vandaag vergaderen in Basel, vraagt Artsen Zonder Grenzen de aandeelhouders erop aan te dringen bij het bedrijf de rechtszaak tegen de Indiase regering te laten vallen. Artsen Zonder Grenzen is bezorgd dat de zaak een grote invloed kan hebben op de toegang tot betaalbare geneesmiddelen voor mensen in arme landen.


“De aandeelhouders moeten weten wat er op het spel staat met deze rechtszaak en wat de gevolgen zullen zijn”, zegt Unni Karunakara, internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “We vragen Novartis voor eens en altijd deze gerechtelijke veldslag in India te stoppen. Het is een rechtstreekse aanval op de apotheek van de derde wereld. We zullen niet langs de zijlijn blijven staan en onze bron van goedkope geneesmiddelen zien opdrogen in de toekomst. We zijn afhankelijk van deze geneesmiddelen om ons werk in meer dan 60 landen te doen.”

De zitting voor het Hooggerechtshof in India is gepland voor maart. India heeft net een procureur-generaal aangeduid om de zaak te verdedigen voor de regering.

Novartis klaagde voor de eerste maal de Indiase regering aan in 2006 nadat de aanvraag voor een patent voor imatinib mesylate, een geneesmiddel tegen kanker, was afgewezen. De manier waarop India patenten toekent is sinds 2005 in orde met internationale handelsregels, maar in het belang van de volksgezondheid is de Indiase wet strikt met wat wel en wat geen patent verdient. Zo krijgt een aanpassing van een bestaand medicijn geen patent. Dit was het geval voor imatinib mesylate.

Sinds dan is Novartis dit deel van de Indiase wet op patenten, Sectie 3(d), blijven aanvallen. Na een mislukte poging in 2007 om Sectie 3(d) uit de Indiase wet te halen, probeert het bedrijf nu een andere wettelijke manier om de wet af te zwakken. Als Novartis die slag thuis haalt, zal India ook patenten moeten toekennen aan wijzigingen van bestaande geneesmiddelen die normaal niet onder de patentenwetgeving vallen. Bijgevolg zullen die geneesmiddelen niet meer kunnen gebruikt worden voor de volksgezondheid. Nochtans hebben ze hun belang al aangetoond om betaalbare geneesmiddelen voor de bestrijding van hiv, tbc en kanker te verzekeren.