Sociale media

Open the menu

Onze Nobelprijs, 20 jaar later

20 jaar geleden mocht Artsen Zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen.  Het Noorse comité prees daarbij niet enkel onze onafhankelijke, humanitaire acties, maar vestigde ook de aandacht op onze bijzondere rol als getuige van menselijk leed overal ter wereld.

De toespraak die toen door Artsen Zonder Grenzen werd gehouden, weerklinkt vandaag nog steeds. 20 jaar later is de wereld flink veranderd, maar onze principes bleven dezelfde: elke mens heeft recht op medische zorg.

20 jaar later: Humanitaire actie blijft noodzakelijk

"Het verlenen van zorg aan mensen in nood is meer dan een daad van vrijgevigheid of liefdadigheid. Het is een vooral logisch, een medische en heel persoonlijke actie, die tot doel heeft om een sfeer van normaliteit op te bouwen in een universum waar alles heel abnormaal lijkt.”

Pancarte de Srebrenica
In de Bosnische stad Srebrenica werden in 1995 ongeveer 8.000 moslims - mannen en jongeren boven de 16 jaar – afgeslacht door Bosnisch-Servische troepen. Artsen Zonder Grenzen was aanwezig, getuigde over de gebeurtenissen en eiste vervolgens publiekelijk dat de verschillende betrokken staten een onderzoek zouden instellen om de politieke en militaire verantwoordelijken en de achterlating van de bevolking vast te stellen © René Caravielhe. Januari 1993.

De mooiste beloning voor de prijs voor ons zou zijn geweest als Artsen Zonder Grenzen 20 jaar later niet meer bestond. Want dat zou willen zeggen dat we niet meer nodig zouden zijn. Jammer genoeg is dat niet het geval.

Une petite fille Rohingya au Bangladesh
Bibijan is 8 jaar oud. Ze woont in een vluchtelingenkamp voor Rohingya in Bangladesh. Sinds 25 augustus 2017 zijn meer dan 700.000 Rohingya's het geweld in Myanmar ontvlucht. Ze zijn een van de meest vervolgde minderheden ter wereld. In december 2017 is uit onderzoek gebleken dat in Myanmar tussen 25 augustus en 24 september 2017 ten minste 6.700 Rohingya's met geweld zijn gedood. Minstens 730 waren kinderen onder de vijf jaar.

© Anthony Kwan, juli 2019.

We spreken ons uit wanneer dat nodig is

"Uit onze acties en ons woord spreekt verontwaardiging. Stilte wordt vaak gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor humanitaire actie. Artsen Zonder Grenzen is net opgericht om deze stilte te breken. Want als we er niet zeker van zijn dat ons woord levens kan redden, dan weten we tenminste wel dat de stilte doodt.”

Joanne Liu aux Nations-Unies
Internationaal voorzitter Joanne Liu spreekt op 28 september 2016 in een speciale zitting de veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe. Dokter Liu eiste van de VN dat ze de resolutie die ze in mei hadden aangenomen over de bescherming van de burgers en de gezondheidszorg in conflictgebieden, effectief zouden uitvoeren © Paulo Filguerias

Ingrijpen waar de politiek heeft gefaald

"De humanitaire daad is de meest apolitieke van alle daden. Het vindt plaats wanneer de politieke actie is mislukt. Wij willen niet de plaats nemen van de politieke macht, maar vooral het lijden van de mensen verzachten. We zijn ons ervan bewust dat we geen echte oplossingen kunnen bieden en onze hulp maar tijdelijk is.”

action de sauvetage en Méditerranée
Elk jaar ontvluchten duizenden mensen oorlog, vervolging en armoede in hun thuisland en proberen ze de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee te maken op hun vluchtroute. Sinds 2015 voert Artsen Zonder Grenzen zoek- en reddingswerken uit in de Middellandse Zee. Zolang Europa haar verantwoordelijkheden blijft negeren, blijven wij levens redden en getuigen over de tragedie die zich afspeelt op zee. © Laurin Schmid/ SOS Méditerranée. Januari 2018.

Bedreigingen voor onafhankelijke humanitaire actie blijven bestaan

"De Tsjetsjeense bevolking en de inwoners van Grozny zijn op dit moment al meer dan drie maanden het slachtoffer van willekeurige bombardementen door de Russische troepen. Voor hen is er nu bijna geen humanitaire hulp meer. De ouderen, de zwaksten, de zieken zitten gevangenen in de bombardementen en niet in staat de Tsjetsjeense hoofdstad te ontvluchten.”

Humanitaire hulp kan alleen bestaan in onafhankelijkheid van politieke, militaire en religieuze machten. Artsen Zonder Grenzen blijft zich inzetten om haar stem te laten horen ter bescherming van deze vereiste van humanitair werk.

Twintig jaar later blijft de burgerbevolking het doelwit van willekeurige aanvallen. Onze constante herinnering dat zelfs oorlog regels heeft, blijft te vaak onbeantwoord.

Hôpital de Kunduz bombardé
Op 3 oktober 2015 werd ons ziekenhuis in Kunduz in Noord-Afghanistan, verwoest na een Amerikaanse luchtaanval. 42 mensen zijn die dag omgekomen. © Andrew Quilty. Oktober 2015.

Enorme vooruitgang in de toegang tot geneesmiddelen

Met het geld dat Artsen Zonder Grenzen ontving voor de Nobelprijs, richtten we onze Access Campaign op, een team dat elke dag strijd voor betere toegang tot essentiële geneesmiddelen voor onze patiënten. Hoewel onze strijd nog lang niet gestreden is, hebben belangrijke overwinningen sinds 1999 al miljoenen levens gered.

"Vandaag sterven patiënten aan aids, tuberculose of hepatitis C omdat ze geen toegang hebben tot de essentiële geneesmiddelen die hen zouden kunnen redden. Ofwel omdat ze te duur zijn, ofwel omdat ze als patiënten niet ‘rendabel’ genoeg zijn, of omdat er simpelweg geen nieuwe behandelingen worden ontwikkeld."

affiche
In juni 2019 blijkt uit de resultaten van onze studie dat ons hiv/aids-project in Eshowe, Zuid-Afrika de UNAIDS-doelstelling van 90-90-90 heeft bereikt, een jaar eerder dan vooropgesteld. Deze resultaten bevestigen onze overtuiging dat interventies op gemeenschapsniveau het makkelijker maken om meer mensen met hiv die geen toegang hebben tot conventionele gezondheidsdiensten, te bereiken en te ondersteunen, wat essentieel is voor de bestrijding van de hiv-epidemie. © AZG

"Humanitaire actie is in essentie eenvoudigweg dit: één mens zoekt een andere mens in nood, en probeert zijn lijden te verlichten. Eén verband per keer, één behandeling per keer, één vaccin per keer.”

wil je op de hoogte blijven? schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!