Sociale media

Open the menu

Onmiddellijk staakt-het-vuren nodig in Gaza om het bloedvergieten te stoppen

Voorkom nog meer doden in Gaza en laat de broodnodige humanitaire hulpgoederen Gaza binnen: Artsen Zonder Grenzen (AZG) roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Sinds vrijdag 27 oktober zijn de bombardementen door de Israëlische strijdkrachten op ongeziene wijze toegenomen. Het noorden van Gaza wordt met de grond gelijk gemaakt, terwijl de hele Strook wordt getroffen en burgers geen plek hebben om te schuilen.

De acties van de wereldleiders zijn te zwak en te traag, aangezien de niet-bindende VN-resolutie voor een "humanitaire pauze" geen enkel effect heeft gehad op het willekeurige geweld dat op een hulpeloos volk wordt ontketend.

De internationale gemeenschap moet krachtigere actie ondernemen om er bij Israël op aan te dringen het bloedvergieten te stoppen. Mensen worden gedood en met geweld uit hun huizen verdreven, en het water en de brandstof raken op. De gruwel is van een omvang die nog nooit eerder in Gaza is gezien.

Medische voorraden raken uitgeput

Eerder deze week beschreef dr. Mohamed Obeid, onze chirurg in Gaza, het volgende: “Ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten, amputaties en operaties worden uitgevoerd zonder de juiste verdoving, en mortuaria worden overspoeld met dode lichamen”.

Blackout hindert hulpverlening

De totale communicatiestoring op 27 oktober beperkt het vermogen om humanitaire en medische hulp te coördineren en te verlenen nog meer. Mensen onder het puin, zwangere vrouwen die op het punt staan te bevallen en ouderen kunnen geen hulp zoeken wanneer ze die het meest nodig hebben. Door de stroomstoring heeft Artsen Zonder Grenzen het contact met het grootste deel van haar Palestijnse personeel verloren.

In heel Gaza overstijgt het aantal gewonden dat dringende medische hulp nodig heeft de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem - momenteel ongeveer 3.500 bedden - ruimschoots. Zoveel slachtoffers in zo’n korte tijd is ongehoord, zelfs vergeleken met eerdere grootschalige Israëlische offensieven.

Ziekenzorg wordt overrompeld; vluchtelingen nergens veilig

Ziekenhuizen zoals Al Shifa in Gaza-stad, waar Palestijnse collega's van Artsen Zonder Grenzen nog steeds actief zijn, worden overspoeld met patiënten. Israëlische militaire orders om het ziekenhuis te evacueren zijn onmogelijk en gevaarlijk. Het ziekenhuis draait momenteel op volle capaciteit, met patiënten die medische behandeling zoeken en enorme hoeveelheden mensen die veilig onderdak zoeken. Volgens het internationaal humanitair recht moeten patiënten, gezondheidswerkers en faciliteiten te allen tijde worden beschermd.

“Hulpeloze mensen worden onderworpen aan vreselijke bombardementen. Families kunnen nergens naartoe vluchten of zich verstoppen, want de hel wordt op hen losgelaten. We hebben nú een staakt-het-vuren nodig”, zegt dr. Christos Christou, internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “Water, voedsel, brandstof, medische voorraden en humanitaire hulp in Gaza moeten dringend worden hersteld.”

Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen worden gevangen in een onmenselijke belegering; een collectieve straf die verboden is onder het internationaal humanitair recht.

Toegang brandstof blijft verhinderd

De Israëlische autoriteiten blijven de toegang van brandstof tot Gaza verhinderen, die nochtans essentieel is voor de stroomvoorziening van ziekenhuizen en de ontziltingsinstallaties die schoon drinkwater produceren. Vrijdagavond bedroeg het dodental volgens de lokale gezondheidsautoriteiten al ruim 7.300, met ongeveer 19.000 gewonden. Na de meest intense nacht van bombardementen sinds het begin van de oorlog is de kans groot dat de situatie nog veel ernstiger geworden is. De belegering zal voor nog meer sterfgevallen als gevolg van de aanvallen zorgen, aangezien geneeskundig personeel gedwongen wordt om te beslissen wie ze wel of niet behandelen, en mensen zonder voedsel, water of medicijnen achterblijven.

Vóór 7 oktober reden dagelijks tussen de 300 en 500 bevoorradingsvrachtwagens Gaza binnen, waar de meeste mensen afhankelijk waren van humanitaire hulp. Ondanks dat de grensovergang bij Rafah open is, zijn er sinds 20 oktober slechts 84 vrachtwagens het land binnengekomen. Een totaal ontoereikend antwoord op de voortdurende en groeiende behoeften in Gaza.

Recht op beweging én op terugkeer

Degenen die veiligheid over de grens willen zoeken, moeten dat kunnen doen, onverminderd hun recht om naar Gaza terug te keren. Onze internationale staf die vóór de oorlog in Gaza werkte, bevindt zich nu in het zuiden en is niet langer in staat humanitaire activiteiten te coördineren. Ze moeten ook naar Egypte kunnen vertrekken.

Een deel van de 300 Palestijnse medewerkers van Artsen zonder Grenzen is ook naar Zuid-Gaza verhuisd om hun families te beschermen tegen de bombardementen. Veel andere Palestijnse collega's blijven werken en levensreddende zorg verlenen in ziekenhuizen en in de hele Gazastrook, terwijl de meest elementaire bescherming van ziekenhuizen en medisch personeel niet gegarandeerd is.

​“Artsen Zonder Grenzen staat klaar om haar hulpcapaciteit in Gaza te vergroten. We hebben teams en voorraden paraat om Gaza binnen te gaan om de medische noodhulp te ondersteunen, zodra de situatie dit toelaat”, zegt Dr. Christou. “Maar zolang de bombardementen met de huidige intensiteit voortduren, zal elke poging om de medische hulp te vergroten onvermijdelijk tekortschieten.”