Sociale media

Open the menu

Oekraïne: patiëntenrapport uit de medische trein van AZG toont schokkend gebrek aan bescherming voor burgerlevens

Op 31 maart begon Artsen Zonder Grenzen in Oekraïne patiënten te evacueren met een medische trein. Op 6 juni hebben onze teams – ondertussen via twee treinen – in totaal 653 patiënten in veiligheid gebracht, van frontlinies in het oosten naar veiligere plekken in het westen. Veel geëvacueerden deelden hun schrijnende ervaringen met het AZG-personeel. Die getuigenissen verzamelt Artsen Zonder Grenzen nu in een rapport (opgelet, enkel in het Engels verkrijgbaar).

40% van de oorlogsgewonden op de trein waren kinderen of bejaarden

De medische gegevens en verslagen van de geëvacueerde patiënten onderstrepen volgens ons rapport dat de oorlog in Oekraïne een schandalig gebrek aan voor bescherming burgers toont. Meer dan 40% van de oorlogsgewonden in de trein waren bejaarden en kinderen. Onder hen zagen onze teams ontploffingswonden, traumatische amputaties, granaatscherven en schotwonden. Dat gebrek aan bescherming van de burgerbevolking houdt een ernstige schending in van het internationaal humanitair recht.

Het medische team in de intensive care unit (ICU) van de medische trein van AzG bewaakt en stabiliseert een ernstig door de oorlog gewonde patiënt tijdens de reis van Pokrovsk, Oost-Oekraïne naar Lviv, in West-Oekraïne. De reis duurt ongeveer 20 uur. Sinds 31 maart hebben we meer dan 600 patiënten vervoerd.
Het medische team in de intensive care unit van de medische trein van AZG stabiliseert een zwaargewonde gewonde patiënt tijdens de evacuatie van Pokrovsk, Oost-Oekraïne, naar Lviv, in West-Oekraïne. De reis duurt ongeveer 20 uur. © Andrii Ovod, 20 mei 2022

“Burgers worden gedood en gewond, willens en wetens”

"De wonden van onze patiënten en de verhalen die zij vertellen tonen ontegensprekelijk aan hoe schokkend het leed is dat het willekeurige geweld van deze oorlog aan burgers toebrengt", stelt AZG-noodhulpcoördinator Christopher Stokes. "Veel patiënten op de AZG-trein zijn gewond geraakt door militaire inslagen die woonwijken van burgers hebben getroffen. Hoewel we niet specifiek kunnen wijzen op een intentie om burgers als doelwit te nemen, betekent de beslissing om massaal zware wapens in te zetten op dichtbevolkte gebieden dat burgers onontkoombaar, en dus willens en wetens, worden gedood en gewond."

Nietsontziend geweld op burgers een schrijnende constante

Uit de verhalen van de patiënten kwamen verschillende consistente en schrijnende constanten naar voren:

  • burgers werden beschoten bij evacuatie of aangevallen toen zij oorlogsgebied probeerden te verlaten
  • willekeurige bombardementen en beschietingen hebben mensen gedood en verminkt die in woonwijken woonden en beschutting zochten
  • ouderen zijn rechtstreeks aangevallen, en hun bijzonder kwetsbare status is door de aanvallende strijdkrachten volledig over het hoofd gezien
  • de soorten wonden zijn vaak afschuwelijk en lijken iedereen te treffen, zonder onderscheid tussen mannen of vrouwen, jong of oud
Dr. Guadalupe Garcia Noria houdt een patiënt in de gaten op de opname-afdeling van het medisch team van AzG tijdens een reis van Pokrovsk, Oost-Oekraïne naar Lviv, in het westen van Oekraïne. De reis duurt ongeveer 20 uur. Sinds 31 maart hebben we meer dan 600 patiënten vervoerd.
Dokter Guadalupe Garcia Noria monitort een patiënt op de opname-afdeling in de trein. © Andrii Ovod, 20 mei 2022

Meer dan 1 op 10 van oorlogsgewonden zijn kinderen

Van de meer dan 600 patiënten die in twee maanden met de medische trein van AZG zijn vervoerd en verzorgd, zijn er 355 gewond geraakt als direct gevolg van de oorlog. De overgrote meerderheid van deze patiënten had verwondingen door explosies. 11% van de oorlogsgerelateerde traumapatiënten was jonger dan 18, 30% was ouder dan 60. 

Sommige burgers getuigen: beschoten tijdens evacuatie

De patiënten en hun verzorgers in de trein vertellen bovendien onvoorstelbare verhalen van kinderen, mannen en vrouwen die gevangen zitten, gebombardeerd worden in schuilkelders, aangevallen worden tijdens evacuaties en ernstig gewond raken bij explosies, door bommen, door geweerschoten, of door mijnen en granaatscherven. Sommige patiënten melden dat ze in hun huis gewond zijn geraakt. Anderen kwamen onder zwaar wapenvuur te liggen toen ze probeerden naar veiliger gebieden te reizen. De meeste patiënten die we spraken zeggen door Russische of door Rusland gesteunde militaire troepen te zijn verwond.

Dringende oproep: respecteer burgerlevens!

"Artsen Zonder Grenzen roept alle gewapende groepen op om het internationaal humanitair recht te respecteren en zich te houden aan hun verplichtingen om burgers en civiele infrastructuur te beschermen, mensen in veiligheid te laten vluchten, en een veilige en tijdige evacuatie van zieken en gewonden mogelijk te maken”, stelt dokter Bertrand Draguez, voorzitter van AZG, met klem. “Voorts roepen wij op tot humanitaire toegang zodat mensen hulp kan worden geboden, ongeacht waar zij zich bevinden. In Oekraïne zien we op zijn minst willekeurige aanvallen op burgers, dus onze oproep is bijzonder dringend.”