Sociale media

  • NL
Open the menu

Meer dan een derde van alle slachtoffers in Syrië zijn vrouwen en kinderen

Burgers worden voortdurend aangevallen in Syrië, blijkt uit een nieuw rapport van Artsen Zonder Grenzen. De oorlog in het land duurt al vijf jaar. Bijna twee miljoen mensen worden belegerd, de grenzen zijn gesloten voor vluchtelingen, en dichtbevolkte gebieden en ziekenhuizen worden gebombardeerd. Artsen Zonder Grenzen vraagt dat de VN-Veiligheidsraad de resoluties die ze heeft aangenomen over het ontzien van de burgerbevolking eindelijk doet toepassen.

Een kind dat brandwonden opliep wordt verzorgd in een Syrisch vluchtelingenkamp. © AZG, 2015
Een kind dat brandwonden opliep wordt verzorgd in een Syrisch vluchtelingenkamp. © AZG, 2015

Het rapport (in engels) is gebaseerd op gegevens van zeventig ziekenhuizen en medische instellingen die Artsen Zonder Grenzen structureel ondersteuning biedt in Syrië. Daar werden vorig jaar 155.000 oorlogsgewonden en 7000 oorlogsdoden geteld. Vrouwen en kinderen maakten dertig tot veertig procent van de slachtoffers uit. Het toont aan dat in Syrië burgers en woonwijken nog steeds gebombardeerd worden.

Werkelijke cijfers nog dramatischer

“Deze cijfers zijn schokkend, maar ze geven niet eens een totaalbeeld,” zegt Joanne Liu, internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “Gewonden en stervenden die geen ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen wisten te bereiken, zijn niet opgenomen in de cijfers. De werkelijke balans is dus hoogstwaarschijnlijk nog veel, veel dramatischer.”

“Vier permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn actief betrokken bij de oorlog in Syrië. Zij moeten hun verantwoordelijkheid tegenover burgers opnemen,” zegt Joanne Liu. “De resoluties van de veiligheidsraad verbieden aanvallen op burgers, op medische faciliteiten, op belegeringen en uithongeringstactieken – en toch is dat precies hoe de oorlog wordt gevoerd.”

In de regio van Damascus worden zo’n 70 plaatsen belegerd, waar in totaal ongeveer anderhalf miljoen mensen wonen. Medische bevoorrading en evacuaties worden zo goed als nooit toegestaan door de belegeraars. Nochtans is daar overduidelijk nood aan is, want in 2015 werden in de regio 93.000 patiënten verzorgd door de medische instellingen die Artsen Zonder Grenzen ondersteunt. In Madaya stierven in december 2015 en januari 2016 minstens 49 mensen de hongerdood door deze belegeringstactiek.

Bombardementen op ziekenhuizen

Van het honderdvijftigtal medische faciliteiten dat Artsen Zonder Grenzen ondersteunt in Syrië, zijn er in 2015 63 gebombardeerd, bij in totaal 94 aanvallen. Twaalf faciliteiten werden volledig verwoest. 23 personeelsleden kwamen om bij de aanvallen, 58 anderen raakten gewonden.

In 2016 waren er alweer zeventien bombardementen op medische instellingen, waaronder zes die ondersteund worden door Artsen Zonder Grenzen. Op vijftien februari werd het ziekenhuis van Maarat al-Numan verwoest door luchtaanvallen. 25 mensen, waaronder 9 personeelsleden, werden daarbij gedood. “De aanval op het ziekenhuis van Maarat al-Numan is een flagrante schending van het oorlogsrecht, en het is slechts het topje van de ijsberg,” aldus Joanne Liu. “Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn: de dokter van je vijand is niet je vijand.”

Artsen Zonder Grenzen vraagt dat de oorlogvoerende partijen een onderzoek laten voeren, door de International Humanitarian Fact-Finding Commission, of door een ander onafhankelijke instelling.