Sociale media

  • NL
Open the menu

Knokkelkoorts dreigt voor overstromingsslachtoffers Myanmar


De hevige overstromingen in Myanmar verhogen het risico op besmettelijke, door water of muggen overgedragen, ziekten en aandoeningen als malaria, diarree en knokkelkoorts. De overstromingen van twee weken geleden hebben naar schatting 1 miljoen mensen getroffen. Artsen zonder Grenzen breidt haar noodhulp uit, en ondersteunt daarmee de hulp van de Myanmarese overheid in Rakhine staat en de regio Sagaing. We bieden medische hulp, delen muggennetten en sneltests uit en trainen overheidspersoneel en vrijwilligers.

Distributie van muggennetten in Sagaing-regio. © MSF
Distributie van muggennetten in Sagaing-regio. © MSF


Dengue is inheems

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, komt veel voor in Rakhine staat en de regio Sagaing. Op dit moment verblijven duizenden mensen die door de overstromingen dakloos zijn in provisorische kampen, kloosters en kerken, wat hen nog kwetsbaarder maakt voor de ziekte. Volgens het Myanmarese ministerie van Volksgezondheid werden er landelijk al 16.000 mensen met dengue besmet tussen januari tot en met juli dit jaar.

Verdere verspreiding voorkomen

'Het is nu de piek van het dengueseizoen en we moeten ervoor waken dat de ziekte zich door de overstromingen nog verder verspreidt,' aldus Liesbeth Aelbrecht, landencoördinator voor Artsen zonder Grenzen in Myanmar. 'Wij zullen zieken verzorgen en trainen medisch overheidspersoneel en vrijwilligers hoe ze mogelijke broedplaatsen van de muggen kunnen uitroken en hoe ze mensen kunnen voorlichten over hoe besmetting met dengue te voorkomen.'

Overgebracht door muggen

Knokkelkoorts wordt door een met het virus besmette mug overgebracht. Een mug die iemand die het virus heeft bijt, kan zo dengue overbrengen op een tweede persoon. Dengue is een ernstige ziekte die op griep lijkt. De ernstige vorm kan dodelijk zijn. Symptomen zijn hoge koorts (40 graden of hoger) gepaard met ernstige hoofdpijn, pijn achter de ogen, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid, braken, opgezwollen klieren en huiduitslag. Symptomen openbaren zich in de regel 4 tot 10 dagen na besmetting. Er is geen vaccin tegen dengue en er zijn geen specifieke medicijnen om de ziekte te behandelen.

Rakhine staat

Naast medische zorg en het uitdelen van hulpgoederen, zullen onze hulpverleners specifiek monitoren voor mogelijke uitbraken van besmettelijke ziekten, met name dengue. Het team staat paraat om een mogelijke uitbraak te bestrijden. In het township Maungdaw gaan Artsen zonder Grenzen teams actief op zoek naar mensen die aan diarree lijden om hen te behandelen. Daarnaast trainen zij lokale gezondheidswerkers in het herkennen van diarree. In het nog steeds moeilijk te bereiken township Buithidaung staat ook een team paraat om in te grijpen bij een uitbraak.

Kalay, Sagaing-regio

80 procent van de rurale gebieden in Kalay, een township in de Sagaing-regio, is overstroomd. Rond de 22.000 mensen zijn dakloos geraakt. Artsen zonder Grenzen gaat in totaal 13.000 muggennetten en 600 sneltesten, die binnen 20 minuten uitslag geven, uitdelen. Ook gaan we de algemene medische zorg van de overheid in Kalay ondersteunen. Veel voorkomende gezondheidsproblemen onder de dakloos geraakte mensen zijn luchtweginfecties, huidproblemen en griep. Ook zullen wij bouwmateriaal aanvoeren voor extra eenvoudige wc's. Een mobiel medisch team gaat naar het eveneens hevig getroffen township Tamu, ten noorden van Kalay, dat ook ernstig getroffen werd door de overstroming.