Sociale media

  • NL
Open the menu

Klinisch onderzoek naar potentiële ebolabehandeling gestart in AZG-kliniek in Guinee


Op 17 december is in Guinee een klinisch onderzoek naar een mogelijke behandeling tegen ebola van start gegaan. Het onderzoek gaat door in het ebolabehandelingscentrum van Artsen Zonder Grenzen in Guéckédou, in het oosten van het land, en wordt geleid door het Franse Nationale Instituut voor Gezondheid en Medisch onderzoek (INSERM). Hoewel elke experimentele behandeling voor ebolapatiënten hoop geeft, blijft Artsen Zonder Grenzen voorzichtig. Er is immers geen garantie dat het geneesmiddel efficiënt en veilig zal zijn. Zelfs als het dat wel zou zijn, betekent het bovendien niet noodzakelijk het einde van de epidemie die zich in de drie meest getroffen landen van West-Afrika blijft verspreiden.

© Julien Rey/MSF
© Julien Rey/MSF


Het onderzoek

Het onderzoek wil zo veel mogelijk patiënten met ebola bereiken die zich in het behandelingscentrum van Artsen Zonder Grenzen in Guéckédou aanbieden. Het onderzoek zal geen gebruik maken van een controlegroep (groep patiënten die geen behandeling krijgt). Gezien het hoge sterftecijfer van ebola zou het immers onethisch zijn om een bepaalde groep patiënten een hogere overlevingskans te ontzeggen. In de plaats daarvan zullen de resultaten van de patiënten vergeleken worden met die van patiënten die Artsen Zonder Grenzen eerder dit jaar opnam, vóór het onderzoek begon. De eerste sluitende resultaten worden niet voor het eerste trimester van 2015 verwacht.

Alle nieuwe patiënten die in het ebolabehandelingscentrum van Artsen Zonder Grenzen in Guéckédou aankomen, worden over de experimentele behandeling geïnformeerd en kunnen kiezen om al dan niet aan het onderzoek deel te nemen. De mensen die de nieuwe behandeling niet willen krijgen, zullen dezelfde ondersteunende zorg krijgen als de patiënten die dat wel willen, maar zonder toediening van het testgeneesmiddel.

Het geneesmiddel dat in Guéckédou gebruikt wordt, is favipiravir, een antiviraal geneesmiddel dat door het Japanse bedrijf Toyama/FujiFilm geproduceerd wordt. Het middel leidde tot goede resultaten tegen ebola in onderzoek met dieren en goede veiligheidsresultaten bij mensen toen het voor een andere virale infectie gebruikt werd. Aangezien het middel echter nog nooit bij mensen tegen ebola onderzocht werd, is het belangrijk om te wachten op de onderzoeksresultaten om favipiravir als behandeling tegen ebola te bevestigen.

Gewone behandeling blijft belangrijk

Als blijkt dat favipiravir veilig en doeltreffend is, zal het ter beschikking gesteld worden van ebolapatiënten in andere ebolabehandelingscentra door de volgende fase in het onderzoek aan te vatten. Dat betekent dat meer ebolapatiënten in West-Afrika de behandeling zullen krijgen zodra nationale overheden en onafhankelijke ethische comités het middel hebben goedgekeurd.

Hoewel een veilige en doeltreffende behandeling tegen ebola zal kunnen voorkomen dat veel patiënten sterven, blijft het verloop van de epidemie wel dezelfde. De belangrijkste strategieën om de uitbraak een halt toe te roepen, omvatten dus nog steeds de vroegtijdige opname van patiënten in gespecialiseerde centra, een grondige en nauwkeurige opsporing, gezondheidspromotie op maat, en gezondheids- en sanitaire maatregelen. Ook het onderzoek naar andere behandelingen zoals vaccins en nieuwe diagnosestellingen blijft van cruciaal belang.