Sociale media

  • NL
Open the menu

Japan: psychologen van AZG helpen overlevenden aardbeving en tsunami


Een team van zes Japanse psychologen van Artsen Zonder Grenzen is beginnen werken met overlevenden van de natuurrampen in het noord-oosten van Japan.


Al meteen na de ramp stuurde Artsen Zonder Grenzen een team naar de getroffen regio. Vandaag zijn er nog steeds medewerkers aan de slag. Met kleine, flexibele teams heeft Artsen Zonder Grenzen groepen mensen geïdentificeerd die nog geen hulp hadden gekregen. Voor hen werden mobiele hulpposten georganiseerd. Eén van de prioriteiten waren de onderbroken behandelingen van patiënten met chronische ziektes en pschychologische hulpverlening. “Sommigen passen zich makkelijk aan, maar anderen hebben het moeilijk met deze situatie,” zegt Ha Young Lee, coördinator van het team van psychologen. “Mensen kunnen overweldigd worden door de herinneringen, door flashbacks, door nachtmerries. Ze kunnen zich helemaal afsluiten en weigeren te communiceren. Sommigen kunnen niet meer eten of slapen en dat vermindert het lijden allerminst.” Zij richt zich met haar team vooral op kinderen en ouderen. “Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Zij hebben het soms moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt. Ze hebben maar weinig mogelijkheden om hun emoties helemaal uit te drukken, en ook geen plaatsen meer om te leren en te spelen. Wij zullen onze activiteiten inpassen in de initiatieven die al gestart zijn.” Sinds het begin van haar activiteiten vlak na de ramp, heeft Artsen Zonder Grenzen meer dan 1.000 raaplegingen gedaan. De meerderheid van de patiënten is ouder dan zestig jaar. Zij lijden vooral aan een hoge bloeddruk, suikziekte en ontstekingen van de luchtwegen. Artsen Zonder Grenzen blijft haar activiteiten aanpassen in functie van de veranderende situatie ter plaatse.