Sociale media

  • NL
Open the menu

India weigert bepaling die medicijnen fors duurder zou maken in akkoord met EU


Op de VN-top over aids, die vorige week plaatsvond in New York, bevestigde India officieel dat het geen zogenaamde gegevensexclusiviteit zal opnemen in het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie. Gegevensexclusiviteit zou de goedkope medicatie uitIndia, die erg belangrijk is voor ontwikkelingslanden, fors duurder hebben gemaakt. Het schrappen van de gegevensexclusiviteit is dus een goede zaak, maar Artsen Zonder Grenzen waarschuwt dat er nog meer schadelijke bepalingen in de uiteindelijke overeenkomst terecht dreigen te komen.

3 maart
3 maart

Dankzij een progressieve wetgeving is India een erg belangrijke producent van generische medicatie geworden. De Indische geneesmiddelen zijn van levensbelang voor miljoenen patiënten in ontwikkelingslanden. Artsen Zonder Grenzen gebruikt bijvoorbeeld generische aidsremmers uitIndiaom tienduizenden mensen met hiv/aids te behandelen in Afrika. Gegevensexclusiviteit zou de registratie van een generisch geneesmiddel met tien jaar hebben uitgesteld, zelfs als dat medicijn volgens de Indiase wet niet eens een patent verdiende.

NuIndiaen de EU allebei officieel hebben bevestigd dat gegevensexclusiviteit geen deel zal uitmaken van de vrijhandelsovereenkomst, vraagt Artsen Zonder Grenzen om ook andere bepalingen te laten vallen die een bedreiging zijn voor de volksgezondheid in ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij om verregaande maatregelen over intellectuele eigendom, en om een speciale bescherming van de commerciële belangen van buitenlandse investeerders inIndia.

Op de VN-top kwamen landen – ook de Europese – overeen om in 2015 vijftien miljoen mensen met hiv/aids te behandelen  met aidsremmers. Maar tegelijkertijd wil Europa in het vrijhandelsakkoord met India bepalingen opnemen die goedkope medicatie voor aidspatiënten veel duurder zou maken. Dat is onaanvaardbaar: ook de andere bepalingen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid moet uit de overeenkomst worden geschrapt.