Sociale media

  • NL
Open the menu

Explosie Congo-Brazzaville: Artsen Zonder Grenzen helpt slachtoffers in kampen in de hoofdstad


Na de explosies van vorige zondag in Congo-Brazzaville raakten duizenden mensen dakloos. Ze hebben zich verzameld in geïmproviseerde kampen in de stad. Teams van Artsen Zonder Grenzen evalueren sinds vorige maandag hun situatie en delen basisgoederen en water uit. De teams nemen ook de hygiëne en de verwerking van afval in het kamp voor hun rekening.

De explosies van vorige zondag in M’Pila in het noordoosten van Brazzaville hadden vele doden en gewonden tot gevolg, maar lieten ook duizenden mensen dakloos achter. Ze hebben zich verzameld zich in zeven geïmproviseerde kampen in de stad. Logistieke teams van Artsen Zonder Grenzen voerden een eerste evaluatie uit in de kampen tussen maandag en woensdag om te zien wat de hoogste noden waren. Er was vooral nood aan watersystemen, en manieren om afval te verwijderen. De hygiëne in de kampen is ondermaats en er is te weinig onderdak.

“We schatten dat er ongeveer 2.000 mensen wonen in de eerste drie kampen die we bezochten: Notre-Dame, Sacré Coeur en Stade du Marché”, zegt Juan, logistiek coördinator in Brazzaville. “Er zijn wel tenten, maar de helft van de mensen slaapt onder de blote hemel. Aanvankelijk deelden we voornamelijk basisgoederen zoals dekens en matjes uit. Nu moeten we ons vooral concentreren op waterbevoorrading en hygiëne, die erg zorgwekkend zijn in de kampen.”

Artsen Zonder Grenzen heeft een waterbevoorradingssysteem met tanks van meerdere kubieke meter opgezet in de kampen van Sacré Coeur en Notre Dame. In het kamp Notre Dame bouwen we extra latrines.

De verwerking van afvalwater, menselijk afval en vuilnis is cruciaal om epidemies te voorkomen tijdens dit warme regenseizoen. In de komende dagen moet Artsen Zonder Grenzen de strategie om water te verdelen, latrines te bouwen en afval te verwerken bespreken met andere partners. “Er moeten ongetwijfeld nog meer latrines worden gebouwd”, zegt Juan. Maar onze prioriteit was om de bevolking in te lichten over de basisregels rond hygiëne.”

Een noodhulpteam met een verpleegster, een logistiek medewerker en een dokter komt nu het team ter plaatse versterken. Er moet ook een evaluatie komen van de gezondheid in het kamp, in samenwerking met het ministerie van Gezondheid. Een psycholoog zal eerstdaags sessies starten met de slachtoffers van de ramp.