Sociale media

  • NL
Open the menu

Ebola-uitbraak plaatselijk onder controle in Liberia


In de provincie Lofa in Liberia is de ebola-situatie zodanig verbeterd dat Artsen Zonder Grenzen haar werkzaamheden in het gebied heeft overgedragen. Sinds 30 oktober zijn er geen ebolapatiënten meer geweest in het behandelcentrum in de plaats Foya. Andere hulporganisaties hebben belangrijke taken zoals monitoring opgepakt.

Het ebolacentrum in Lofa, Liberia
Het ebolacentrum in Lofa, Liberia


Alomvattende aanpak

Toen Artsen zonder Grenzen het management van het behandelcentrum overnam in augustus werden de teams geconfronteerd met een overvloed aan patiënten en een gemeenschap die bang, ongeïnformeerd en in ontkenning over de voor hun onbekende ziekte was. Het werd snel duidelijk dat de hulpoperatie in het gebied niet alleen gericht moest worden op het afzonderen van patiënten, maar dat een alomvattende aanpak nodig was: afzondering van patiënten, outreach in de gemeenschap, veilige begrafenissen, gezondheidsvoorlichting, psychosociale hulp en opsporen van mogelijk besmette mensen.

 ‘We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak, waar ook de constructieve en open samenwerking met lokale autoriteiten, organisaties en gemeenschappen onder valt, heeft geleid tot de afname van het aantal besmette mensen in de provincie Lofa,’ zegt projectcoördinator Ettore Mazzanti. ‘Het vertrouwen en begrip van de bevolking zijn erg belangrijk geweest voor de acceptatie van onze medische hulp en het bestrijden van de uitbraak. Zonder deze voorwaarden is het onmogelijk om het aantal besmettingen tot nul terug te brengen.’

Ondersteuning lokale zorgsysteem

Om het lokale zorgsysteem te ondersteunen, heeft Artsen zonder Grenzen beschermende ebola-uitrustingen gedoneerd aan medische voorzieningen en gezondheidswerkers in de districten Foya, Kolahun en Vahun getraind in infectiecontrole en het zorgen voor ebolapatiënten. In de provincie Lofa is het zorgsysteem, net als in de rest van het land, grotendeels ingestort. Veel gezondheidswerkers zijn overleden en de meeste ziekenhuizen en klinieken zijn gesloten. Het veilig heropstarten van essentiële medische activiteiten is een prioriteit. ‘We moeten zorgen dat de gezondheidswerkers die er nog zijn weer veilig aan het werk kunnen,’ zegt Mazzanti.

‘Het is mooi om te zien dat het normale leven weer hervat wordt in Lofa, maar er zijn gemengde gevoelens bij de bevolking,’ vervolgt Mazzanti. ‘Het feit dat wij het gebied verlaten, is een teken dat de situatie verbeterd is. Maar de mensen zijn nog steeds bezorgd over de situatie op andere plaatsen, waar nog steeds veel mensen ziek zijn. Daarnaast is de kerstperiode een tijd waarin veel mensen in en door het gebied reizen. De kans op een nieuwe besmetting is dan groter. We moeten daarom waakzaam blijven.’

Epidemie niet onder controle

De ebola-epidemie in West-Afrika is nog lang niet onder controle. In Liberia runt Artsen zonder Grenzen nog een ebolabehandelcentrum met 240 bedden in hoofdstad Monrovia en een transitafdeling met 10 bedden nabij het Redemption ziekenhuis in de stad. Mobiele noodhulpteams werken in de provincies River Cess en Grand Bassa. In deze gebieden doen we aan gezondheidsvoorlichting en outreach en worden malariamedicijnen uitgedeeld.