Sociale media

  • NL
Open the menu

Dringend meer inzet nodig om ebola in West-Afrika onder controle te krijgen


Ebola blijft zich verder verspreiden in drie West-Afrikaanse landen. Artsen Zonder Grenzen vraagt dat de betrokken overheden en hulporganisaties zich harder inzetten, omdat de epidemie anders niet te stoppen is. Artsen Zonder Grenzen zelf zit aan haar maximumcapaciteit.

© Sylvain Cherkaoui/Cosmos
© Sylvain Cherkaoui/Cosmos

“De epidemie is niet onder controle,” zegt Bart Janssens, arts en directeur operaties van Artsen Zonder Grenzen. “Er zijn nieuwe besmettingshaarden opgedoken, en het risico dat het virus nog op andere plaatsen slachtoffers zal maken, is heel reëel.”

 “De WHO, de overheden van de getroffen landen, én de buurlanden moeten ingrijpen op de schaal die deze epidemie vereist. Er is dringend nood aan meer gekwalificeerd medisch personeel, aan opleidingen over hoe patiënten te verzorgen, en aan  een intensievere sensibilisering van de bevolking,” aldus Bart Janssens.

Nieuwe besmettingshaarden

Artsen Zonder Grenzen is de enige organisatie die besmette patiënten verzorgt in Guinee, Sierra Leone en Liberia. Sinds maart heeft zij al 470 patiënten opgenomen in haar speciale ebolaklinieken in deze drie landen. Maar Artsen Zonder Grenzen slaagt er nauwelijks nog in om hulp te bieden bij nieuwe haarden, hoewel dat cruciaal is.

“Wij hebben onze limieten bereikt,” zegt Bart Janssens. “Wij hebben enorm veel mensen en middelen ingezet in de drie getroffen landen, maar we zitten aan onze maximumcapaciteit. Wij kunnen geen teams meer sturen naar nieuwe haarden.”

Nooit geziene omvang

De huidige ebola-epidiemie in West-Afrika is van een nooit geziene omvang, zowel wat betreft het aantal doden als de geografische verspreiding. Er zijn niet minder dan zestig besmettingshaarden geïdentificeerd, en duizend mensen zijn in contact geweest met ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondgheidsorganisatie (WHO) zijn er nu 528 besmettingen vastgesteld. 337 mensen stierven al aan het virus.

De verspreiding van het virus wordt in de hand gewerkt door de mobiliteit van de bevolking, en omdat op begrafenissen de nodige maatregelen om besmetting te voorkomen niet altijd worden nageleefd. En het nooit geziene aantal haarden maakt de ziekenhuisopname van patiënten bijzonder moeilijk.

 Ondanks sensibiliseringsacties blijft de bevolking erg angstig. De mensen zijn niet bekend met de ziekte en wantrouwen de ebola-klinieken. Politieke en religieuze leiders en het middenveld hebben de ware schaal van de epidemie ook nog niet erkend. Er zijn maar weinig invloedrijke figuren die de boodschap over de strijd tegen ebola helpen verspreiden. Intussen ebola geen lokaal gezondheidsprobleem meer, maar een bedreiging voor heel West-Afrika.