Sociale media

Open the menu

De kits van AZG, cruciale sleutel voor efficiënte noodhulp

We willen altijd zo snel mogelijk operationeel kunnen zijn, overal ter wereld. De AZG-logistiekers hebben daarom in samenwerking met het medisch personeel op het terrein een uitgebreid systeem van medische en logistieke kits opgezet. Deze kits bevatten al het noodzakelijke materiaal om een operatie tot een goed einde te brengen. Ze zijn permanent in voorraad om ze onmiddellijk te kunnen opsturen wanneer nodig. Ze zijn zo doeltreffend gebleken dat de Wereldgezondheidsorganisatie en vele andere organisaties ze nu ook gebruiken.

 

Enkele voorbeelden van kits die het vaakst gebruikt worden:

  • De kit medische hulppost 1.000 mensen/3 maanden

De kit bevat het nodige materiaal voor een hulppost die wordt beheerd door een gekwalificeerde gezondheidswerker. Deze kit wordt geleverd aan nationale hulpposten die een grote instroom van patiënten verwachten.

  • De vaccinatiekit

De kit wordt vooral gebruikt bij epidemieën. Hij bevat al het noodzakelijke materiaal voor de koudeketen (onmisbaar om de vaccins te bewaren), logistieke benodigdheden en al het medisch materiaal dat eenmalig wordt gebruikt (zoals naalden) om 10.000 mensen in te enten. De vaccins moeten apart worden besteld.

  • De voedingskit

De kit wordt gebruikt in geval van ernstige ondervoeding. Deze kit bevat alle instrumenten om de verhouding gewicht/lengte te meten en zo de graad van ondervoeding te bepalen, therapeutische voeding voor 100 kinderen die zwaar getroffen zijn, voor 250 kinderen in het tussenstadium en voor 500 kwetsbare kinderen.

  • De cholerakit

De kit bevat al het medisch, logistiek en ontsmettingsmateriaal om 625 zieken te behandelen en te isoleren.

  • De kit voor rampen

De kit bevat medisch en logistiek materiaal om te zorgen voor 1.000 slachtoffers van een ramp (aardbeving, overstromingen, …) in een stedelijke omgeving.

  • De chirurgische kit

De kit laat toe om 300 ingrepen te doen in een bestaand ziekenhuis.

  • De medisch-chirurgische kit

De kit laat toe om de eerste zorgen toe te dienen aan 150 gewonden.

  • De waterbehandelingseenheid

De kit werd opgezet door ingenieurs van AZG. Ze werkt volledig autonoom en levert meer dan10m3 drinkbaar water per uur. Met deze behandelingseenheid kunnen we een vluchtelingenkamp van 10.000 mensen bevoorraden.

Terug naar het dossier "De onmisbare logistiek van AZG"

 

Doe een gift