Sociale media

  • NL
Open the menu

Bevolking Bahrein nog steeds bang om medische hulp te zoeken


Veel mensen in Bahrein vermijden nog steeds naar openbare ziekenhuizen te gaan als ze medische hulp nodig hebben; ze zijn bang gediscrimineerd en/of bedreigd te worden, en een onjuiste medische behandeling te krijgen, aldus medische noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Dit ondanks de hervormingen die Bahrein nu invoert na de protesten van vorig jaar, volgens de aanbevelingen van de 'Bahrain Independent Commission of Inquiry'.


Artsen zonder Grenzen heeft informatie gekregen dat een groot aantal mensen zich tot privé medische voorzieningen wenden omdat ze bang zijn gearresteerd te worden als ze naar openbare ziekenhuizen gaan. Het gaat hierbij met name om mensen die bij politieke demonstraties gewond zijn geraakt en onder meer botbreuken, huidwonden en problemen met de luchtwegen hebben.

Sinds maart 2011, vanaf het begin van de onrust in het land, verleende Artsen zonder Grenzen hulp aan gewonden. Artsen zonder Grenzen zocht continu de dialoog met de autoriteiten op en gaf medische ondersteuning waar mogelijk, onder andere door medische staf te trainen met een grote instroom van gewonden en psychosociale problemen om te gaan. Alle activiteiten werden uitgevoerd zonder onderscheid te maken naar afkomst, religie of politieke overtuiging van de slachtoffers. Het afgelopen jaar heeft Artsen zonder Grenzen verschillende voorstellen ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid van Bahrein, maar deze voorstellen en geuite zorgen zijn onbeantwoord gebleven.

'De gezondheidszorg in Bahrein, overigens van hoge kwaliteit, worstelt nog steeds met de gevolgen van verwikkelingen die met de politieke onrust gepaard gingen. In juli 2011 werd een eerstehulppost van Artsen zonder Grenzen gesloten. Een klein team was echter tot maart 2012 in het land en signaleerde dat honderden mensen niet naar openbare ziekenhuizen durven te gaan,' verklaart Bart Janssen, operationeel directeur voor Artsen zonder Grenzen in Brussel. Begin maart 2012 werd Artsen zonder Grenzen hulpverleners de toegang tot het land ontzegd.

Bart Janssen: 'Wij geloven dat wij de Bahreinse gezondheidsautoriteiten kunnen helpen het vertrouwen in onpartijdigheid van haar voorzieningen te herstellen.' Artsen zonder Grenzen wil een dialoog tussen medische staf in verschillende voorzieningen faciliteren, patiënten begeleiden om zich ervan te vergewissen dat staf, patiënten en veiligheidspersoneel zich volgens de universele regels van de medische ethiek en humanitaire principes gedragen. Onderdeel van de voorstellen is ook om technische ondersteuning te leveren aan voorbereiding op noodsituaties en psychosociale ondersteuning.

Artsen zonder Grenzen blijft bij haar wens om onafhankelijke en onpartijdige hulp te verlenen aan de mensen in Bahrein en staat open voor een constructieve dialoog met relevante autoriteiten, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheidszorg van Bahrein.