Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG waarschuwt voor catastrofe in Darfur als niet onmiddellijk actie wordt ondernomen


Er dreigt hongersnood voor de bevolking van Darfur in het westen van Soedan, aldus een voedingsonderzoek dat AZG onlangs uitvoerde. Het onderzoek wijst op kritieke cijfers van ondervoeding en sterfte, terwijl de beschikbaarheid van voedsel razendsnel vermindert. De cijfers laten zien dat de gehele bevolking zich op de rand van massale sterfte bevindt en dat de huidige crisis snel tot een catastrofe kan uitgroeien. Artsen Zonder Grenzen roept de internationale gemeenschap en de Soedanese regering op tot onmiddellijke actie.


Een voedingsonderzoek dat werd uitgevoerd in de provincies Wadi Saleh en Mukjar toont aan dat 21,5% van de kinderen jonger dan 5 jaar lijdt aan acute ondervoeding. Het sterftecijfer onder deze jonge kinderen overstijgt zelfs de drempel van een urgentie. De meeste kinderen overlijden aan de gevolgen van ondervoeding, malaria of diarree. Ook in de groep van 5 jaar en ouder is er sprake van zeer hoge sterftecijfers; deels als gevolg van diarree en malaria. Zestig procent van de sterfgevallen is een gevolg van oorlogsverwondingen.

Sinds februari 2003 is er een escalerend conflict in Darfur tussen de rebellenbewegingen SLA (Sudan Liberation Army) en JEM (Justice and Equality Movement) en de Soedanese regering. Tegelijkertijd leidden brutale aanvallen op de burgerbevolking tot een humanitaire crisis. Naar schatting 1 miljoen mensen moesten hun huis ontvluchten. “De noden onder de bevolking in Darfur zijn enorm als gevolg van het voortdurende geweld”, zegt urgentiecoördinator Ton Koene, die het gebied onlangs bezocht. “De meeste mensen leven in voortdurende angst, met nauwelijks medische zorg en voedsel.” Als gevolg van de crisis zijn de ontheemden volledig afhankelijk van humanitaire hulp. Watervoorzieningen, oogsten en vee zijn geroofd of vernietigd bij aanvallen op hun dorpen. De mensen hebben nog niet kunnen zaaien en er wordt dan ook geen oogst verwacht dit jaar.

Verzwakt door voedselgebrek wordt de bevolking alleen maar kwetsbaarder voor ziektes. Het naderende regenseizoen zal de verspreiding van ziektes als malaria en diarree nog eens extra in de hand werken. Ondanks het afgekondigde staakt-het-vuren gaat het geweld tegen de burgerbevolking nog steeds door. Gewonde mensen durven geen medische hulp te zoeken, doodsbang om gevangen genomen te worden. Tegelijkertijd komt de hulpverlening veel te langzaam op gang. Ondanks beloften van de Soedanese regering om de hulpverlening te bespoedigen, worden hulporganisaties zeer gehinderd door bureaucratische obstakels. Daarnaast heeft de Soedanese regering nog steeds geen actie ondernomen om het geweld tegen de burgerbevolking te stoppen. Adequate hulp vanuit de internationale gemeenschap die zorgt voor voldoende voedsel, water en onderdak is tot op heden uitgebleven.

Veel hulporganisaties, evenals de Verenigde Naties, zijn nog steeds niet operationeel in het gebied. “De internationale gemeenschap is al maanden op de hoogte van de omvang van de crisis in Darfur”, aldus Ton Koene. “Intussen gaan de aanvallen op de burgerbevolking door. De mensen zijn doodsbang. Alhoewel er wel wat voedsel is verdeeld, is er veel meer nodig de komende weken. Als die hulp niet razendsnel op gang komt, zullen alleen maar meer kinderen sterven, evenals hun ouders.” Artsen Zonder Grenzen roept de Soedanese regering op veiligheid voor haar burgers te garanderen en hun bewegingsvrijheid te respecteren zodat ze een veilige plek en hulp kunnen zoeken. Daarnaast doet Artsen Zonder Grenzen een dringend beroep op de internationale gemeenschap. De huidige humanitaire hulp schiet dramatisch tekort en bereikt slechts een fractie van de mensen in nood. Het naderende regenseizoen zal over een paar weken de distributie van hulpgoederen in Darfur ernstig bemoeilijken. Als niet onmiddellijk een grote, substantiële voedseldistributie op touw wordt gezet, dreigt er massale sterfte voor de gehele bevolking. De internationale hulpgemeenschap en de Soedanese regering moeten gaan samenwerken om onmiddellijk een grootschalige hulpoperatie op te starten.

Artsen Zonder Grenzen (AZG) verleent basisgezondheidszorg op 11 locaties in Darfur. AZG behandelt daar op dit ogenblik ruim 900 zwaar ondervoede kinderen in therapeutische voedingscentra en nog eens 3.000 kinderen voor aanvullende voeding. Ook is gestart met de speciale distributie van energierijk voedsel aan kinderen jonger dan vijf. Water en sanitaire voorzieningen zijn geïnstalleerd. De teams hebben al veel kinderen voor mazelen behandeld en bereiden zich voor op een verwachte uitbraak van malaria en diarree met de start van het regenseizoen. AZG heeft op dit moment 46 internationale hulpverleners in Darfur die samenwerken met honderden Sudanese medewerkers.