Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG roept India op om betaalbare geneesmiddelen te blijven garanderen


India komt steeds meer onder druk te staan wat betreft zijn wetgeving inzake farmaceutische patenten. De herziening ervan kan voor miljoenen mensen in armere landen dramatische gevolgen hebben.

Artsen Zonder Grenzen roept de Indiase Eerste Minister Narendra Modi op om te weerstaan aan de toenemende druk uit de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie. Zij willen de productie van betaalbare geneesmiddelen in India beperken. De oproep komt er tijdens de achtste onderhandelingsronde over het commerciële RCEP-akkoord (Regional Comprehensive Economic Partnership) die in het Japanse Kyoto aan de gang is. Het akkoord omvat immers voorstellen, die – indien ze aanvaard worden – de toegang tot in India geproduceerde generische geneesmiddelen zullen beperken.

Artsen Zonder Grenzen gebruikt in India geproduceerde generische geneesmiddelen voor de behandeling van 80% van de 200.000 mensen met HIV/aids in haar projecten, maar ook van andere ziekten, zoals tuberculose en malaria. India produceert ook generische – en dus betaalbare – versies van geneesmiddelen voor de behandeling van niet-overdraagbare ziekten.

Apotheek van de ontwikkelingslanden

Aangezien ons werk als dokter afhangt van de geneesmiddelen en vaccins die in India geproduceerd worden, kunnen we de pogingen om de toegang tot basisgeneesmiddelen te beperken niet onopgemerkt laten voorbijgaan,” verklaart Dr. Joanne Liu, internationaal voorzitster van AZG. “We willen India een sterke boodschap van steun sturen, zodat het land zijn taak als 'apotheek van de ontwikkelingslanden' kan blijven vervullen.”

De Indiase wetgeving is bijzonder beperkend als het op de toekenning van patenten aankomt. Daardoor is de concurrentiekracht van de producenten van generische geneesmiddelen aanzienlijk gestegen: de prijs van een eerstelijnsbehandeling voor HIV/aids is op 10 jaar tijd met 99 % gedaald, van 9.000 naar minder dan 90 euro.

Druk van andere landen

Japan probeert een wetgeving door te duwen waardoor ondernemingen hun monopolie voortdurend kunnen uitbreiden door minieme wijzigingen aan te brengen aan bestaande geneesmiddelen. Meer nog, het land wil de registratie van generische geneesmiddelen beperken, zodat de producenten ervan nog meer klinische tests moeten uitvoeren.

Andere landen oefenen druk uit op India om de productie en uitvoer van generische middelen te beperken. De onderhandelingen rond de commerciële akkoorden met de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die eveneens bepalingen bevatten om de toegang tot die geneesmiddelen te beperken, zouden binnenkort hervat moeten worden. Ze waren immers stopgezet naar aanleiding van de sterke tegenkanting van de Indiase regering en de burgermaatschappij.

De Amerikaanse regering blijft ook druk uitoefenen op India om de criteria voor de octrooieerbaarheid van geneesmiddelen te versoepelen, en het Indiase ministerie van Volksgezondheid lijkt die vraag nu gunstig te willen beantwoorden.

Ter herinnering, in 2006 ondernam het Zwitserse laboratorium Novartis al gerechtelijke stappen tegen de Indiase regering om haar wetgeving inzake patenten te veranderen. Het Indiase Hooggerechtshof sprak in april 2013 een historisch vonnis uit en Novartis verloor het beroep.