Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen hervormt haar hoogste internationale bestuursstructuren


Artsen Zonder Grenzen (AZG) besliste vorige week unaniem om voor de internationale organisatie Médecins Sans Frontières (waartoe AZG behoort) nieuwe statuten aan te nemen. Hiermee komt een einde aan een twee jaar durend proces om de bestuursorganen van de vereniging te hervormen.


Tijdens een vergadering van de huidige 19 verenigingen van Artsen Zonder grenzen besliste de organisatie om een Internationale Algemene Vergadering en een Internationale Raad op te richten die verantwoordelijk zullen zijn voor de bescherming van de medisch-humanitaire identiteit en de missie van Artsen Zonder Grenzen.

Dankzij de goedkeuring van de nieuwe statuten en hun inwerkingtreding op maandag 27 juni beschikt Artsen Zonder Grenzen over het kader en de middelen die nodig zijn om de samenwerking binnen de organisatie op internationaal niveau te verbeteren, zowel voor interne als externe uitdagingen. De hervormingen moeten de gedecentraliseerde werking van Artsen Zonder Grenzen bewaren, en tegelijk de samenhang en toerekenbaarheid van de organisatie op internationaal niveau verbeteren.

“Het doel van deze hervorming van het internationale bestuur van Artsen Zonder Grenzen, is de effectiviteit en efficiëntie van Artsen Zonder Grenzen te behouden op het vlak van medische humanitaire hulp aan personen in nood,” aldus Dr. Unni Karunakara, internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “Médecins Sans Frontières International zal nu inclusiever zijn, open voor nieuwe organisaties in regio’s waar we werken en dan vooral in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. We hopen dat die verenigingen nieuwe stemmen en frisse perspectieven naar onze beweging kunnen halen en ons kunnen uitdagen om innovatieve medische werkwijzen te blijven zoeken en aan te passen en zo ons werk te verbeteren.”

De eerste vergadering van de Internationale Algemene Vergadering en de verkiezing van de leden van de Internationale Raad zullen plaatsvinden in Parijs, in december 2011, bovendien de 40e verjaardag van de oprichting van Artsen Zonder Grenzen in 1971.