Sociale media

Open the menu

Spoedarts

Als spoedarts ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling spoedgevallen, van de opname tot het ontslag van de patiënt, zoals beschreven in de doelstellingen van het project en in nauwe samenwerking met de andere ziekenhuisafdelingen.

Je verstrekt de best mogelijke medische verzorging aan de patiënt en je bent betrokken bij de triage, de doorstroom van patiënten en de implementatie van protocols.

Je bent tevens verantwoordelijk voor de opleiding van en het toezicht op de lokale medewerkers. De opleidingen bestaan uit zowel theoretische als praktische vorming, met het oog op een vlotte overdracht van de verantwoordelijkheden.

Vereisten

Titel van doctor in de geneeskunde met:

  • Een specialisatie in spoedgeneeskunde (of equivalent diploma)
  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken
  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.
  • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

duur van een missie

  • 3 tot 6 maanden

Ontmoet onze spoedartsen

Sebastian Spencer, spoedarts en Hoofd van het medisch departement van Artsen Zonder Grenzen Brussel vertelt in deze video over zijn ervaringen op het terrein en zijn groeiende motivatie om te blijven werken bij Artsen Zonder Grenzen.