Sociale media

Open the menu

Manager zorgvoorzieningen

Het aantal openstaande posities voor dit profiel is momenteel beperkt. Kandidaten die aan alle vereisten voldoen en bovendien over de gevraagde troeven beschikken, hebben een grotere kans om gecontacteerd te worden op dit moment.

Als manager zorgvoorzieningen waak je samen met je team over de constante beschikbaarheid van ziekenhuisvoorzieningen en waarborg je een gunstige omgeving voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

De manager zorgvoorzieningen werkt een beleid uit voor het onderhoud van de structurele voorzieningen en ziet toe op de implementatie en opvolging ervan. De manager werkt bovendien veiligheidsprocedures uit en voert ze in, en zorgt voor een efficiënt beheer van menselijke, financiële en materiële middelen. In elk van deze activiteiten volgt de manager de normen en procedures vastgelegd door Artsen Zonder Grenzen.

Als manager zorgvoorzieningen behoor je tot het directieteam van het ziekenhuis en werk je nauw samen met het medisch personeel om inzicht te verwerven in de behoeften en prioriteiten. Je brengt verslag uit aan de ziekenhuismanager en neemt de leiding over de technische medewerkers, de biomedische, water & sanitatie-, energie- en onderhoudsexperts en andere medewerkers naargelang de behoeften.

De manager ziekenhuisvoorzieningen is verantwoordelijk voor:

 • de coördinatie van alle technische activiteiten in het ziekenhuis, waaronder de planning van het onderhoud van structurele voorzieningen, stroomvoorzieningen (bronnen en verdeling), HVAC, water- en sanitaire voorzieningen, IT en telecomapparatuur, veiligheidsuitrustingen en -systemen en biomedisch materiaal;
 • het beheer van medisch afval, de instandhouding van de koudeketen en de uitwerking van bewegwijzering;
 • de naleving van kwaliteitsnormen voor de technische activiteiten in het ziekenhuis;
 • de brandpreventie en veiligheidsmaatregelen voor gebruikers van de voorzieningen;
 • het contact met externe medewerkers.

Teammanagement

 • De leiding nemen over een team van technici.
 • De tools voorzien voor de organisatie van het onderhoud.
 • Instaan voor de planning voor en het toezicht over de technische medewerkers, inclusief hun aanwerving, opleiding, efficiëntie en evaluatie, uitbreiding, interne communicatie enz.

vereisten

 • Je beschikt over een ingenieursdiploma of gelijkwaardig, of een diploma in facilitair management.
 • Je bent technisch aangelegd en beschikt over goede managementvaardigheden.
 • Je hebt twee jaar relevante werkervaring in de zorgsector of in ziekenhuisbeheer, als teammanager.
 • Ervaring met andere ngo’s in ontwikkelingslanden is een troef.
 • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

 • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag.

 • Je bent bereid zonder partner en/of gezin op missie te vertrekken naar een instabiele omgeving.
 • Je praat vlot Frans en Engels.

duur van een missie

 • 6 tot 12 maanden

maak kennis met onze managers zorgvoorzieningen

Gordian, onze manager zorgvoorzieningen, deelt zijn ervaringen en uitdagingen van zijn eerste missie in Libanon. (in het Engels)

Een Q&A met Elvina, technical advisor 

© Camille Lepage