Sociale media

Open the menu

Medisch Projectverantwoordelijke

Als Medisch Projectverantwoordelijke of Project Medical Referent (PMR) help je medische activiteiten en programma’s binnen een project uit te tekenen, te plannen en op te volgen, overeenkomstig de Artsen Zonder Grenzen-voorschriften. Je waakt ook over de nodige menselijke en materiële middelen om de kwaliteit te garanderen van de zorg die Artsen Zonder Grenzen verstrekt. De verantwoordelijke:

 • neemt deel aan verkenningsmissies, evaluaties (de medische operationele prioriteiten bepalen waar nodig) en de ontwikkeling van een projectbeleid, jaarplan, begroting, projectvoorstel en de verslagen voor schenkers; houdt regelmatig contact met het ministerie van Volksgezondheid en andere lokale medische instanties;
 • is verantwoordelijk voor het verzamelen van medische gegevens en verslagen, en rapporteert aan de medisch coördinator in de hoofdstad, met het oog op een goede opvolging van het programma;
 • verleent technische ondersteuning aan het medisch personeel op het terrein, steunend op eigen kennis en de beleidslijnen;
 • ziet toe op de naleving van de protocollen in de medische activiteiten van Artsen Zonder Grenzen;
 • coördineert, omkadert, coacht, steunt en evalueert de prestaties van het medisch team om de medische aspecten van het project te verbeteren en erover te waken dat de protocollen en normen van Artsen Zonder Grenzen en het ministerie van Volksgezondheid worden nageleefd;
 • stelt de planning op en ziet in nauwe samenwerking met de projectcoördinator toe op de verwante processen;
 • (aanwerving, vorming, inschakeling, evaluatie van de prestaties, ontwikkeling en interne/externe
 • communicatie) van het medisch personeel voor het project, met het oog op een uitgebreid kennisgebied om de vaardigheden van de medewerkers aan te scherpen;
 • waakt over een efficiënt beheer van de apotheek ter plaatse en het medisch materiaal, in samenwerking met de afdeling logistiek en de biomedische dienst van het project, met aandacht voor de programmarichtlijnen en protocolwijzigingen;
 • volgt de consumptie op en bereidt de bestellingen voor van medisch materiaal, geneesmiddelen, medische toestellen en verbruiksgoederen, om te allen tijde voorraadtekorten te voorkomen;
 • voert het zorgbeleid door voor internationale en nationale medewerkers, treft alle preventieve en voorzorgsmaatregelen, voorziet structurele en noodplannen, en regelt medische evacuaties om de gezondheid van het medisch personeel van Artsen Zonder Grenzen te vrijwaren.

vereisten

 • Bachelor in verpleegkunde (Level A1) of diploma arts
 • Diploma in tropische geneeskunde of minstens 1 jaar relevante werkervaring in tropisch gebied
 • Master in Public Health (of gelijkaardig) is een plus
 • Minimum 2 jaar klinische ervaring in eenders welke context
 • Minimum 2 jaar ervaring als expat bij een internationale NGO in een gelijkaardige functie  in een humanitaire setting 
 • Verschillende ervaringen in de volgende thema's zijn een belangrijke plus: pediatrie, gezondheidszorg voor moeders, HIV, Tuberculose, ziekenhuismanagement, vaccinaties, alsook ervaring met werken met slachtoffers van marteling en mensen die drugs gebruiken.
 • Leiderschap en management van een team
 • Sterke analytische skills en strategische visie
 • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving
 • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken
 • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

 • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

DUUR VAN EEN MISSIE

 • 9 tot 12 maanden