Sociale media

Open the menu

Wit-Rusland

belarus
Jaar AZG begon te werken in het land
2015

Oorlog in Oekraïne 

Een evaluatieteam is naar de grensgebieden van Wit-Rusland en Oekraïne getrokken om de potentiële medische en humanitaire behoeften te beoordelen.

 

Artsen Zonder Grenzen steunt het Wit-Russische ministerie van Volksgezondheid voor de behandeling van patiënten met multiresistente tuberculose.

Wit-Rusland wordt in het wereldtuberculoserapport van de Wereldgezondheidsorganisatie vermeld als land met een hoge prevalentie van multiresistente tuberculose.

In 2018 steunde Artsen Zonder Grenzen het ministerie van Volksgezondheid in drie tuberculosecentra: in de hoofdstad Minsk, in het stedelijke tuberculoseziekenhuis van Volkovitsji (in de oblast Minsk) en in Orsja, waar een van onze teams behandelingen verstrekte voor resistente tuberculose aan 22 gedetineerden in een gevangeniskolonie. Zes van deze patiënten leden eveneens aan hepatitis C en kregen een nieuw geneesmiddel toegediend dat in 95% van de gevallen efficiënt blijkt.

In ons programma in Minsk ligt de nadruk op de therapietrouw van patiënten met alcoholproblemen en uit bevolkingsgroepen aan de rand van de samenleving. Ons multidisciplinaire team plaatst de patiënt centraal in de aanpak en biedt psychosociale begeleiding om erop toe te zien dat patiënten het volledige behandelingstraject doorlopen. In dat verband vonden er 2.225 consultaties plaats in 2018.

Tegen het einde van het jaar kregen 59 patiënten met resistente tuberculose een behandeling volgens een nieuw regime, bestaande uit bedaquiline en/of delamanid, kaderend binnen een observationeel onderzoek van endTB. Met de deelname van 41 nieuwe patiënten in 2018 behaalde het project zijn nationale doelstelling van 122 patiënten sinds augustus 2015.

In 2018 begonnen we ook met de opname van Wit-Russische patiënten in het proefproject TB-PRACTECAL, dat korte, innovatieve behandelingen voor multiresistente tuberculose uittest. Tegen het einde van het jaar hadden er zich twintig mensen aangeboden.