Sociale media

Open the menu

Nicaragua

nicaragua
Jaar AZG begon te werken in het land
1972

In 2018 keerde Artsen Zonder Grenzen terug naar Nicaragua om psychosociale bijstand te bieden aan de slachtoffers van het geweld dat voortvloeit uit burgerlijke en politieke onrust.

Vanaf juni verleenden onze teams geestelijke gezondheidszorg aan 698 patiënten. De meesten leden aan aandoeningen zoals angststoornissen, aanpassingsproblemen en posttraumatische stress omdat ze getuige of slachtoffer werden van gewelddadige gebeurtenissen.

We verrichtten initiële consultaties en opvolgingssessies – individueel of voor families – in de hoofdstad Managua, alsook in Masay, Jinotepe, León, Jinotega en Matagalpa.

Daarnaast voorzagen we een basisopleiding in de geestelijke gezondheidszorg, psychologische basiszorg en zelfhulp aan sleutelfiguren binnen de gemeenschap. Zo kunnen zij psychologische steun bieden aan anderen in crisissituaties en zijn ze in staat de fysieke en psychologische impact op zichzelf te verwerken.

We leidden ook 559 psychologen en gezondheidsprofessionals op om trauma’s te herkennen en de tekenen en symptomen van geweld en traumatische rouw op te sporen, ook bij minderjarigen. De opleiding stelde hen beter in staat om de aandoeningen niet alleen te herkennen, maar ook om in te grijpen en de slachtoffers van geweld te verzorgen.

Tegen het einde van 2018 hadden volgens cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR 18.632 Nicaraguanen een asielaanvraag ingediend in Costa Rica. Daarom breidden we onze opleiding uit naar klinische psychologen en organisaties in Costa Rica, om hen te ondersteunen bij de verlening van geestelijke gezondheidszorg aan Nicaraguanen die de grens oversteken.