Sociale media

Open the menu

Georgië

georgie
Jaar AZG begon te werken in het land
1993

In 2018 draaiden de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Georgië vooral rond de behandeling van multiresistente tuberculose.

Hoewel de incidentie van tuberculose afneemt in Georgië, blijkt 10% van de nieuwe patiënten aan een resistente vorm van de ziekte te lijden. Dat percentage loopt zelfs op tot 30% bij patiënten die eerder al een behandeling kregen voor de ziekte.

Onze tuberculoseactiviteiten in Georgië kaderen binnen het samenwerkingsverband endTB, dat in 2015 werd gelanceerd en met de financiële steun van UNITAID in zeventien landen op zoek gaat naar kortere, efficiëntere en minder toxische behandelingen voor resistente tuberculose. Centraal in dit initiatief staat een observationeel onderzoek naar de veiligheid en efficiëntie van bedaquiline en delamanid. In Georgië namen al 297 van onze patiënten met multiresistente tuberculose deel aan het onderzoek. De laatste patiënten rondden in januari 2019 hun behandeling af en werden daarna nog zes maanden opgevolgd, met het oog op de voltooiing van het onderzoek in juli 2019.

Een patiënt wordt onderzocht in het TB-ziekenhuis in Ushapati. © Daro Sulakauri, juli 2016.
Een patiënt wordt onderzocht in het TB-ziekenhuis in Ushapati. © Daro Sulakauri, juli 2016.

Georgië neemt eveneens deel aan klinische tests in het endTB-programma. De tests moeten uitwijzen of bedaquiline en/of delamanid een sterk verkorte, beter te verdragen en injectievrije behandeling vormen voor multiresistente tuberculose. De inschrijvingen voor die tests werden in februari 2018 afgerond. Tot februari 2020 zullen er tien patiënten worden opgevolgd.

Daarnaast bleven we de lokale gezondheidsautoriteiten steunen in Abchazië, waar we waken over patiënten die behandeld worden voor multiresistente tbc, ultraresistente tbc en co-infecties zoals hepatitis C. De toegang tot kwaliteitsvolle geneesmiddelen en de opvolging van patiënten in behandeling vormen hier de meest dringende uitdagingen. We steunden de invoering van nieuwe behandelingsregimes voor veertien tuberculosepatiënten en leverden hepatitis C-behandelingen voor vijf gecoïnfecteerde tuberculosepatiënten. Daarnaast werden er al 76 patiënten gescreend om in 2019 met de behandeling te starten.