Sociale media

Open the menu

El Salvador

el salvador
Jaar AZG begon te werken in het land
2017

Artsen Zonder Grenzen keerde in 2018 terug naar El Salvador om de toegang tot medische en geestelijke gezondheidszorg te vergroten voor gemeenschappen die af te rekenen krijgen met geweld.

Sinds 2015 behoort El Salvador tot de landen met de hoogste moordcijfers ter wereld.  Bovendien worden dagelijks gemiddeld dertien vrouwen het slachtoffer van seksueel geweld. Door gevechten tussen rivaliserende bendes en hun confrontaties met de ordehandhaving ontstaan er onzichtbare grenzen die de mobiliteit van de mensen aan banden leggen en de gezondheidsdiensten verhinderen om hen te bereiken.

We hebben mobiele klinieken opgezet in gebieden waar de toegang tot gezondheidszorg bijzonder lijdt onder het geweld en de onveiligheid. Naast primaire en geestelijke gezondheidszorg boden onze teams ook seksuele en reproductieve gezondheidszorg en leidden ze gemeenschapsactiviteiten, waaronder lokale hulpgroepen en gezondheidspromotie.

We werkten samen met de Comandos de Salvamento Soyapango om met medisch uitgeruste voertuigen van Artsen Zonder Grenzen dringende zorgen te verlenen en maandelijks gemiddeld 100 patiënten naar ziekenhuizen te vervoeren in zones waar andere ambulancediensten zich niet wagen.

Bovendien sloegen we de handen in elkaar met nationale instellingen en andere ngo’s in centra voor migranten en ontheemden of voor teruggekeerde Salvadoranen die geprobeerd hadden het geweld, de armoede of beide te ontvluchten.

Tegen eind 2018 hadden we met onze activiteiten elf wijken in San Salvador en Soyapango bereikt en hadden we medische teams van het ministerie van Volksgezondheid in staat gesteld hun activiteiten in andere gebieden te hervatten.

Meer dan 9.300 mensen namen deel aan onze gemeenschapsactiviteiten en bijna 600 patiënten konden bij ons terecht voor seksuele of reproductieve gezondheidszorg in 2018. We pleiten ervoor om seksueel geweld als een medisch noodgeval te benaderen en bieden de slachtoffers integrale zorgen om hen voor verder leed te behoeden.