Sociale media

Open the menu

Espace Bruno Corbé (EBC)

Ga op avontuur en neem een duik in de reële omstandigheden op het terrein dankzij het Espace Bruno Corbé (EBC), het opleidings- en innovatiecentrum van AZG op het terrein van de Haven van Brussel: een geheel nieuw concept op het vlak van de humanitaire opleiding.

 

EEN BEZOEK ORGANISEREN AAN HET ESPACE BRUNO CORBÉ

Je bent van AZG of MSF Supply

Wij bieden alle werknemers van AZG de mogelijkheid: 

 • ons centrum te bezoeken in het kader van een ad hoc bezoek. 
 • deel te nemen aan een introductiebijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers van de kantoren van AZG en MSF Supply die nog geen ervaring hebben met onze ngo.
MSF Logistic training
Opleiding logistiek bij AZG

Neem contact op met Delphine Mortier

Je bent een school

Het EBC opent zijn deuren voor scholen. Tijdens het bezoek kan je  

 • kennis maken met het centrum en de installaties
 • zelf een opleiding bijwonen 
 • met de opleiders en experts ter plekke van gedachten wisselen
Visite de l'EBC
Bezoek aan het l'EBC

Neem contact op met Delphine Mortier

Je bent een bedrijf

Wij bieden je de mogelijkheid om aan tal van activiteiten bij het EBC deel te nemen.

 • Team Building: wij bieden onze sponsors en partners de mogelijkheid om in ons opleidingscentrum teambuildingactiviteiten op maat te organiseren. Die activiteiten kunnen zowel door de experts van AZG als jezelf worden georganiseerd. De activiteit kan een halve of hele dag duren en de deelnemers kunnen een lunch aangeboden krijgen.
 • Bezoek aan het centrum: wij stellen de partnerbedrijven van AZG voor om een bezoek aan ons opleidings- en innovatiecentrum te brengen. Zo’n bezoek kan je werknemers motiveren en hen concrete informatie verstrekken over de werking van AZG, onze projecten en de uitrusting die we op het terrein gebruiken.
Simulation de catastrophe à multiples victimes
Rampsimulatie met meerdere slachtoffers 

Neem contact op met Delphine Mortier

Je bent AZG-donateur

Het EBC opent zijn deuren voor alle trouwe, gulle donateurs. Tijdens het bezoek kan je:

 • kennis maken met het centrum en de installaties
 • zelf een opleiding bijwonen 
 • met de opleiders en experts ter plekke van gedachten wisselen 
Visite de l'EBC
Bezoek aan het EBC

Neem contact op met Delphine Mortier

Je bent een ngo of een instelling

Het EBC is een centrum voor humanitaire opleiding waar andere organisaties (vzw’s en onderwijsinstellingen) kunnen worden opgeleid op een locatie die de omgeving waarin het personeel zal moeten werken zo getrouw mogelijk nabootst. 

Espace Bruno Corbé
Simulatie van een ebolabehandelingscentrum

Neem contact op met Delphine Mortier

HOE BEREIK JE HET EBC

Het Espace Bruno Corbé bevindt zich op het terrein van de Haven van Brussel, vlak bij Tour & Taxis. Ga naar de Havenlaan 104 te 1000 Brussel. Volg daarna deze route.

L'accès à l'EBC

INNOVATIE IN HET HART VAN HET EBC

Reageren op een humanitaire crisis is uitdagend en vereist een uitrusting die: 

 • makkelijk te installeren en te gebruiken is
 • betrouwbaar is
 • snel inzetbaar is 
 • kan worden aangepast aan specifieke omgevingen en problemen 

Daarom moeten we voortdurend nieuwe uitrustingen uitwerken. In het EBC zijn al talrijke innovatieprojecten gerealiseerd. 

1 / 4

Tijdens die projecten worden uitrustingen aan tests onderworpen om ze te kunnen aanpassen vóór ze naar het terrein worden gestuurd om in werkelijkheid te worden beproefd, zoals: 

 • Onze noodhospitalisatiekit, met alle medische en logistieke uitrustingen om in de eerste 72 uur van een noodsituatie te kunnen opereren
 • Het streepjescodesysteem waarmee de gegevens in de ebolacentra kunnen worden doorverwezen
 • De ombouw van Toyota’s in ambulances
 • De glasvergruizer voor verwerkingszones van medisch afval
 • Een nieuwe horizontale autoclaaf

WAAROM CENTRE BRUNO CORBÉ?

Dit opleidings- en innovatiecentrum werd in het leven geroepen door Bruno Corbé, naar wie het ook vernoemd is.

Bruno ging in 1986 aan de slag bij AZG. Door de jaren heen was hij actief als logistiek specialist in Soedan, Mozambique, Irak, Somalië, Afghanistan en Angola. Verder heeft hij ook missies verzorgd in Bosnië, Tsjetsjenië, Rwanda en Kivu. In 1993 werd hij benoemd tot logistiek directeur van AZG België.