Sociale media

  • NL
Open the menu

Zwitserse AZG-afdeling vertrekt na werkbelemmering


Aangezien de Zwitserse afdeling van Artsen Zonder Grenzen niet in staat is de medische noden te lenigen van de bevolking die lijdt onder het interne conflict in de Somaliregio in Ethiopië, heeft ze besloten haar activiteiten stop te zetten en zich terug te trekken uit het gebied rond Fiiq, waar ze in december 2007 startte met een hulpprogramma.

Sinds april 2007 lijdt de burgerbevolking onder de toename van het geweld en de economische blokkade, die het gevolg zijn van het conflict tussen de Ethiopische overheid en oppositiebewegingen. Door de droogte gaat hun humanitaire situatie nog achteruit. De bevolking, voornamelijk nomadisch, ziet haar bewegingsvrijheid beperkt, waardoor ze hun traditionele overlevingsstrategie niet kunnen opnemen en waardoor ze slechts beperkt toegang hebben tot gezondheidszorg en voedselhulp.
Herhaaldelijke administratieve belemmeringen en intimidatie van de AZG-medewerkers in het gebied rond Fiiq, verhinderen de organisatie dringende medische hulp te bieden aan de kwetsbare bevolking. Ondanks het akkoord ondertekend met de federale autoriteiten, hebben internationale AZG-medewerkers niet de noodzakelijke werkvergunningen ontvangen en konden ze slechts voor korte periodes ter plaatse aanwezig zijn.
Gedurende de zes maanden van onze interventie, hebben onze medische teams slechts tien weken kunnen werken in de stad Fiiq en vijf weken rond de stad, waar de noden het grootst zijn. Dit vermindert uiteraard aanzienlijk de impact van onze interventie,” zegt Hugues Robert, verantwoordelijke voor het programma in Genève. Slechts 84 ondervoede kinderen werden behandeld, terwijl de graad van ernstige ondervoeding in sommige dorpen 9% bereikt, zo bleek uit een snelle evaluatie van AZG in mei. Daarnaast hebben de mobiele teams van AZG de voorbije zes maanden slechts 677 consultaties kunnen doen in de meest getroffen plattelandsgebieden rond Fiiq, terwijl we veel meer patiënten verwachtten.
De houding van de overheid tegenover humanitaire organisaties vertaalde zich in herhaaldelijke arrestaties van medewerkers van AZG Zwitserland, zonder enige aanklacht of verklaring.
We zijn niet in staat om zorgvuldige en onafhankelijke evaluaties uit te voeren en onze activiteiten te ontplooien op plaatsen waar de noden het grootst zijn,” zegt Hugues Robert. “Ondanks niet aflatende pogingen om de relaties met de autoriteiten te verbeteren, kan onze organisatie momenteel enkel het gebrek betreuren aan ruimte om onafhankelijke en onpartijdige hulp te brengen.

Terwijl er dringend nood is aan een uitbreiding van de interventie, roept AZG Zwitserland de Ethiopische regering op tot een verandering van de algemene werkomstandigheden voor humanitaire organisaties in de Somaliregio in Ethiopië.

AZG Zwitserland werkt in Ethiopië sinds 1993 en zette projecten op in Zuid-Omo, Sekota, Damot Gale en Gambella, en grijpt ook in bij epidemiën en noden op vlak van voeding voor de bevolking in de zones Wollyta, Gurage en Hadiya. In Fiiq, in de Somaliregio, ondersteunt AZG Zwitserland sinds december 2007 het gezondheidscentrum en organiseert er mobiele klinieken voor de bevolking van het gebied.