Sociale media

  • NL
Open the menu

Zorg en voedselhulp voor ondervoede kinderen


In zuidelijk Ethiopië werden 11.800 kinderen met ernstige acute ondervoeding opgenomen in de AZG-programma’s. In sommige gebieden is de voedingssituatie alarmerend.

Vooral de beperkte regens, de hoge voedselprijzen, de lagere koopkracht en andere factoren hebben geleid tot deze onrustwekkende toestand in de regio's Oromiya en Southern Nations and Nationalities People's Region.
Gezien de omvang van deze crisis is het voor de AZG-teams prioritair om de ernstig ondervoede kinderen te redden. Zij lopen immers het grootste risico,” zegt Jean de Cambry, AZG-noodhulpcoördinator. “Momenteel beginnen we ook matig ondervoede kinderen op te vangen.” Deze kinderen en hun families krijgen om de twee weken een extra voedselrantsoen – bestaande uit graan en soja, met olie en suiker.

Deze week starten ook gerichte voedseldistributies op 12 plaatsen in het district Siraro, in de regio Oromiya. “Op een week tijd zullen onze teams 25 kg voedsel geven aan naar schatting 12.500 kinderen die matig ondervoed zijn of een risico lopen ondervoed te raken,” verklaart Abdel Kader Tlidjane, coördinator in Siraro. “We hopen hen op die manier gezond te houden en  te beschermen tegen ernstige ondervoeding.”

Intussen gaat AZG door met haar werk in 5 stabilisatiecentra in de regio’s Oromiya en SNNPR, waar medische teams 24/24 uur medische zorg bieden aan ernstig ondervoede kinderen die lijden aan complicaties als malaria of longontsteking. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen behandelen, zette AZG een netwerk op van 47 therapeutische programma’s waar therapeutische voeding en medische zorg wordt geboden op ambulante basis. Tot nog toe werden 10.062 kinderen verzorgd in deze centra. Daarbovenop werden 1724 kinderen gehospitaliseerd in de AZG-stabilisatiecentra. 121 kinderen stierven na hun opname in het voedingsprogramma.

Terwijl het aantal opnames in sommige zones lijkt te dalen, stijgt het aantal patiënten week na week in de districten Shashemene en Shalla in de regio Oromiya, en in de districten Kindo Dindaye, Kacha Bira, Hadero en Tambaro in de regio SNNP,” voegt de Cambry eraan toe. “In de zone Kambata werden de voorbije weken achtereenvolgens 734, 1143 en 1300 kinderen opgenomen. We kunnen niet inschatten wanneer dit aantal naar beneden zal gaan.”

In sommige zones in de regio SNNP bedraagt het aantal ernstig ondervoede kinderen dat behandeld wordt door AZG tot 11% van de totale bevolking onder de 5 jaar. Gewoonlijk start AZG met een voedingsprogramma indien de 3% wordt bereikt. In verschillende gebieden verzorgen de teams ook een aantal ondervoede volwassenen, wat een onrustwekkende indicatie is.

Terwijl de activiteiten uitgebreid worden, blijven AZG-medewerkers evaluatiemissies uitvoeren in zes nieuwe zones in de regio’s Oromiya en SNNP, waar de voedingssituatie naar verluidt ernstig is. Waar nodig zullen ze nieuwe therapeutische programma’s openen. Daarnaast biedt een medisch AZG-team ondersteuning aan een ziekenhuis in Chencha Gonogofa, waar 77 kinderen met acute ondervoeding werden opgenomen.

AZG werkt in Ethiopië sinds 1984. Naast de voedingsinterventie, beheert AZG lange-termijnprogramma’s in verschillende regio’s in het land. In de oostelijke Somaliregio behandelt AZG tuberculosepatiënten en biedt ze toegang tot basisgezondheidszorg in Cherrati. AZG beheert ook programma’s voor basisgezondheidszorg in Deghabur en Wardher, met een geïntegreerde voedingscomponent. In het noorden van het land werkt AZG in Humera, in de regio Tigray. AZG biedt er zorg en behandeling aan mensen met Kala Azar. Voorts beheert AZG in Abdurafi, in de regio Amhara, een programma voor preventie, zorg en behandeling van Kala Azar en HIV/aids.