Sociale media

  • NL
Open the menu

WHO-rapport toont aan dat de strijd tegen hiv/aids afhangt van goed gefinancierd Wereldfonds


Volgende week worden de bijdragen aan het Wereldfonds per land voor de bestrijding van aids, tbc en malari aangekondigd op de donorconferentie in New York. Verwacht wordt dat ze veel lager zullen liggen dan de $20 miljard die nodig is om de programma’s te behouden en uit te breiden. Het nieuws komt er naar aanleiding van een rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde en dat aantoont dat een betere aids-behandeling voor meer mensen enkel mogelijk is als er voldoende financiële steun komt via financieringsmechanismen zoals het Wereldfonds.

Tweederde van alle internationale financiering voor malaria en tbc en bijna een kwart van het geld voor de strijd tegen aids gaat via het Wereldfonds. Volgens het Fonds kunnen 7,5 miljoen mensen therapie met aidsremmers krijgen als zijn streefdoel van $20 miljard op drie jaar wordt gehaald. Dat zijn er 2,5 miljoen meer dan het Wereldfonds eind 2009 steunde. 
“Dankzij de bijdrage van het Wereldfonds hebben landen als Malawi programma’s kunnen opstarten om levens te redden en door aids getroffen gemeenschappen weer op te bouwen," aldus Marielle Bemelmans, landverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen in Malawi, waar Artsen Zonder Grenzen met het ministerie van Volksgezondheid samenwerkt aan programma’s die 38.000 mensen behandelen.
“Maar alleen al in Malawi zijn er nog meer dan 200.000 mensen die dringend aidsremmers nodig hebben en wereldwijd hebben maar liefst 10 miljoen mensen. Als donoren deze kans laten schieten en zich niet mee in de strijd tegen de aids-epidemie gooien, is alle vooruitgang die we al hebben gemaakt een maat voor niets."
In nieuwe richtlijnen van de WHO wordt landen aangeraden om sneller met behandeling te beginnen, en de patiënten betere en minder toxische – maar ook duurdere – medicijnen te geven.  Als er niet genoeg geld binnenkomt bij het Wereldfonds, kunnen de richtlijnen van de WHO niet worden doorgevoerd. Dat zou nog jarenlang een negatieve impact hebben op de wereldwijde strijd tegen aids. 
Als de huidige financieringssituatie blijft duren, zullen patiënten minder opties hebben, aangezien de strijd tegen hiv meer en meer van kleinere privéprogramma’s, zoals die van Artsen Zonder Grenzen, zal afhangen. 
Duitsland, de derde belangrijkste donor na de VS en Frankrijk, vormt de grootste bedreiging voor het Wereldfonds. Binnen de Duitse regering zijn er immers plannen om de bijdrage van het land met tweederde te verlagen, en tegen eind 2011 misschien zelfs helemaal te stoppen met de steun aan het Fonds. Italië zal mogelijk helemaal geen bijdrage leveren.
Andere landen hebben slechts een bescheiden stijging aangekondigd. Tegelijkertijd krijgen ook bilaterale programma’s, zoals het U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief, in de komende jaren te maken met een stagnerende financiering. Belangrijke donoren, waaronder de Verenigde Staten, moeten naar de conferentie komen met een sterke bijdrage, opdat het Fonds kan blijven functioneren. 
“Vorige week bevestigden landen op de VN-Millenniumdoelentop hun engagement om de kinder- en moedersterfte terug te dringen en ‘de inspanningen te verdubbelen’ om universele toegang tot hiv/aids-behandeling en preventie te bereiken,” aldus Sophie Delaunay, uitvoerend directeur van Artsen Zonder Grenzen in de VS. “Hoe durven ze dat te verkondigen en tegelijk minder of stagnerende bijdragen te geven aan het Wereldfonds, toch een cruciale speler in de strijd tegen hiv, malaria en tbc?”