Sociale media

  • NL
Open the menu

Wereldwaterdag: AZG klaagt gebruik van water als populair oorlogswapen aan


Een aardbeving in Turkije, een orkaan in Nicaragua, overstromingen in Mozambique... Dergelijke situaties tonen het levensbelang van zuiver water aan. Een noodzaak waar Artsen Zonder Grenzen (AZG) veel aandacht aan besteedt bij haar werk op het terrein. Maar proper drinkwater komt niet alleen in het gedrang bij natuurrampen, het is ook een populair oorlogswapen. Vooral het opzettelijk en georganiseerd verhinderen van de toegang tot water is problematisch.

In Kosovo bijvoorbeeld. Vijandige veiligheidsdiensten blokkeerden tijdens de oorlog talloze waterputten van boerderijen en dorpen door er rommel, materieel, chemicaliën en de lichamen van dieren en mensen in te gooien. Objecten kunnen makkelijk weer uit een waterput worden gehaald, maar dat is minder het geval bij oliën, chemicaliën en andere vervuilende bestanddelen. In dergelijke situaties kan het herstel van de toegang tot drinkwater heel moeilijk of soms zelfs onmogelijk zijn. Na de Kosovo-oorlog heeft AZG tientallen waterputten en bronnen gereinigd en gezorgd voor de nodige opvolging van de gezondheids- en hygiënesituatie in de getroffen gebieden.
Als internationale medische hulporganisatie is AZG vooral bekommerd om de toegang tot gezondheid voor de marginale bevolkingsgroepen. Dat houdt onder meer de toegang tot water in. Voor AZG betekent toegang tot water toegang tot veilig water dat voldoet aan de behoeften van de bevolking op het vlak van sanitair, hygiëne en drinkwater. De organisatie zorgt dan ook regelmatig voor watertoevoer voor mensen die ontheemd zijn als gevolg van onveiligheid, oorlogen of natuurrampen. Onze noodinterventies zijn veelal de enige toegang tot proper drinkwater voor de getroffen bevolkingen. Bij veel van deze rampen is het niet enkel de bedoeling in te staan voor water, sanitair en hygiëne maar ook om ziekten te voorkomen. AZG wordt regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van onzuiver water. Zo kunnen ziekten als cholera snel uitgroeien tot rampzalige proporties. De enige manier om de ziekte onder controle te krijgen, is het voorzien van veilig water, sanitair en hygiëne.
AZG is van oordeel dat de toegang tot gezondheid een mensenrecht is. Bij onze interventies – zowel in noodsituaties als op lange termijn – besteden we hier bijna altijd aandacht aan door het voorzien in toegang tot water, sanitair en hygiëne. We steunen dan ook het jaarthema ‘Water en Gezondheid’ van de Wereldwaterdag en het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie om dat thema in het domein van de mensenrechten te introduceren.