Sociale media

  • NL
Open the menu

Wereldtuberculosedag - 24 maart 2001: AZG dringt aan op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen


Aan de vooravond van de Wereld-tuberculosedag roept de internationale medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) op voor een betere en meer betaalbare behandeling van tuberculose. Een derde van de wereldbevolking is momenteel besmet met tbc. Jaarlijks sterven minstens 2 miljoen mensen aan de ziekte.

De HIV/aids-epidemie verergert de situatie nog. Ondanks deze onthutsende statistieken en de rijke kennis inzake tbc gebeurt er nog maar weinig onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte. Het laatste, echt vernieuwende geneesmiddel dateert van 30 jaar terug, het meest recente vaccin van 1923. Momenteel is DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) de meest effectieve strategie voor de behandeling van tbc. Daarbij is er direct toezicht door de gezondheidswerker op de dagelijkse inname van de geneesmiddelen door de patient en dat gedurende 6 tot 8 maanden. Zo verzekert men zich ervan dat de patiënt de behandeling volgt en verkleint het risico van de ontwikkeling van multiresistente tbc (MDR-tbc).
“DOTS is het beste middel dat we momenteel hebben en we blijven het gebruiken in onze tbc-programma’s”, verklaart Francine Matthys, hoofd van het medisch AZG-departement in Brussel. “Maar voor de meeste patiënten gaat het om een dure, soms zelfs te dure, behandeling. Zelfs in de beste omstandigheden gaat het om een langdurige en arbeidsintensieve behandeling. Gebreken kunnen daarenboven leiden tot multiresistente tbc.”
Gepubliceerde onderzoeksresultaten en onze eigen ervaringen op het terrein tonen aan dat de toepassing van DOTS het meest effectief is gekoppeld aan steunmaatregelen voor de patiënt. Niet enkel inzake de kostprijs van de geneesmiddelen maar op het vlak van vervoer, voeding en gederfd loon. Dat vraagt een enorme investering van overheden en gemeenschappen in landen waar al zwaar wordt geput uit de gezondheidszorgbudgetten. Ook voor de patiënten is het een financiële aderlating aangezien ze veelal niet kunnen werken tijdens de behandelingsperiode.
“Onze ervaringen maken de nood aan meer eenvoudige tbc-behandelingen pijnlijk duidelijk. Het is dan ook schokkend vast te stellen hoe weinig onderzoek en ontwikkeling er momenteel gebeurt”, verklaart James Orbinski, hoofd van de campagne inzake de toegang tot tbc-geneesmiddelen. “AZG is daarom toegetreden tot
Global Alliance for tbc Drug Development. Maar het is duidelijk dat regeringen, internationale organisaties en de farmaceutische industrie hun krachten moeten bundelen om een nieuw en eenvoudiger geneesmiddel tegen tbc op de markt te brengen.” AZG heeft momenteel meer dan 20 tbc-programma’s wereldwijd en voert wereldwijd campagne voor een betere toegang tot basisgeneesmiddelen.