Sociale media

  • NL
Open the menu

Wereldaidsdag 2011: AZG uiterst bezorgd over gebrek politieke wil om epidemie te bedwingen


Vandaag hebben meer mensen dan ooit hiv/aids: niet minder dan 34 miljoen wereldwijd. Nochtans kunnen we sinds dit jaar met zekerheid zeggen dat we de epidemie kunnen stoppen. Maar een gebrek aan politieke wil en geld dreigt de situatie te verslechteren in plaats van te verbeteren.

© Brendan Bannon. Zimbabwe, 2011.
© Brendan Bannon. Zimbabwe, 2011.

Sinds 2009 is het geld dat wereldwijd beschikbaar was voor de strijd tegen aids steeds verder gedaald. Zo beschikt het Wereldfonds ter Bestrijding van Aids, Tuberculose en Malaria, dat één van de belangrijkste financiers van aidsprogramma’s is, sinds 2010 niet meer over het nodige geld om zelfs maar de bestaande programma’s verder te zetten.

De gevolgen voor aidspatiënten in ontwikkelingslanden zijn dramatisch. In sommige landen was het gebrek aan financiering al problematisch vóór het Wereldfonds moest besparen. In Zimbabwe wordt nu al gebruik gemaakt van medicijnen uit reservevoorraden om de tekorten aan te vullen. In Congo krijgt maar 88 procent van alle mensen die dat nodig hebben geen aidsremmers en er worden bewust minder mensen getest op hiv/aids, omdat er toch niet voldoende aidsremmers zijn.

Andere landen hebben de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de strijd tegen aids en hebben daarmee enorme successen geboekt. Zij hadden ambitieuze stragegieën die de aidsepidemie daadwerkelijk tot stilstaan zouden kunnen brengen. Kenia wou zwangere vrouwen met hiv/aids levenslang van aidsremmers voorzien, wat het aantal seropsitieve baby’s sterk zou doen dalen. Mozambique plande patiënten sneller betere aidsremmers te geven, wat het op langere termijn goedkoper maakt hen te behandelen en bovendien nieuwe besmettingen zou voorkomen.

Deze veelbelovende strategieën zullen niet uitgevoerd kunnen worden. Het financieringsprobleem komt er op het slechtst denkbare ogenblik, net nu we eindelijk over de kennis, de strategieën en de instrumenten beschikken om de hiv/aidsepidemie echt een halt toe te roepen. Het Wereldfonds heeft aan een aantal landen gevraagd om niet om meer om geld te vragen. Maar dit is niet het moment om de strijd tegen aids stil te laten vallen.

Door het Wereldfonds droog te leggen, geven de donoren een duidelijk signaal aan armere landen: stop met patiënten behandelen, want je krijgt er toch geen geld meer voor. Het is koud en brutaal signaal. Sommige donoren gebruiken zonder blikken of blozen de economische crisis als excuus. Het is een excuus dat honderdduizenden levens op het spel zet.