Sociale media

  • NL
Open the menu

Watersnood in Pakistan: AZG werkt in 3 regio's, andere gebieden worden verkend


In drie door overstromingen getroffen regio’s in Pakistan biedt Artsen Zonder Grenzen momenteel medische en andere noodhulp. In andere gebieden verkennen teams de noden, omdat sommige geïsoleerde gemeenschappen waarschijnlijk nog niet zijn bereikt.

Volgens officiële cijfers zijn nu meer dan 1.500 mensen door de overstromingen omgekomen. In totaal zijn naar schatting 3 miljoen mensen getroffen. In de komende dagen wordt nog meer regen verwacht en dat kan leiden tot problemen in gebieden die tot nu toe nog niet zijn overstroomd. In andere gebieden daalt het water juist, wat ze makkelijker bereikbaar maakt.
Naast het uitbreiden van de medische hulp zijn het zorgen voor schoon drinkwater en het verbeteren van de hygiëne prioriteiten voor Artsen Zonder Grenzen, om de verspreiding van acute luchtweginfecties, diarree en huidinfecties te voorkomen. Teams bereiden zich voor op de mogelijke uitbraak van ziekten die via vervuild water verspreid worden, zoals cholera.

Charsadda

In Charsadda zijn waterpunten opgezet, net als in Lower Dir en op acht plekken in Swat. De waterpunten bedienen ongeveer 100.000 mensen. Artsen zonder Grenzen verzorgt ook drinkwater voor het districtsziekenhuis in Lower Dir. 
Ook in Charsadda zijn mobiele klinieken op 4 augustus begonnen met het bieden van basisgezondheidszorg voor een geïsoleerde gemeenschap van 1.400 mensen. In de komende dagen zullen meer mobiele klinieken worden ingezet om meer mensen te kunnen bereiken.
In Tangi, ten noorden van Charsadda, heeft een team een groep mensen gevonden van wie de huizen zijn weggespoeld en die nu in een school verblijven. Artsen Zonder Grenzen verdeelt er pakketten voor persoonlijke verzorging, onderdak en keukensets. In de komende dagen staan meer distributies gepland voor duizenden getroffen families in de plattelandsgebieden van de districten Nowshera en Peshawar.

Nowshera

Ook in Nowshera ondersteunt Artsen Zonder Grenzen sinds 2 augustus het districtsziekenhuis, waarbij we ons richten op de afdeling spoedeisende hulp en de polikliniek. Artsen zonder Grenzen zal ook de elektriciteits- en de drinkwatervoorziening verbeteren en het ziekenhuis dan weer overdragen aan de overheid.
In de regio Nowshera ondersteunt Artsen Zonder Grenzen ook het ziekenhuis in Pabbi. Het medische team doet 275 raadplegingen per dag, voornamelijk voor huidziekten en acute malaria. In de regio zal het team ook werken aan het verbeteren van de drinkwatervoorziening.

Baluchistan

Teams hebben tenten en pakketten voor persoonlijke verzorging verdeeld in Bakthtirabad, een van de zwaarst getroffen steden in de provincie Baluchistan. In het dorp Fadfedar verdeelde het team ook pakketten voor persoonlijke verzorging, kooksets en jerrycans voor 250 families. In hetzelfde gebied hebben we meer distributies gepland, waarbij we ook waterzuiveringstabletten en muskietennetten zullen verdelen.
Terwijl we de situatie in Belutsjistan verder verkennen, hebben we bij Manjoshori en Kabula al grote groepen mensen gevonden die dringend behoefte hebben aan humanitaire hulp. We zullen tenten en hygiënische pakketten onder 20.000 families in Baluchistan. Daarnaast zullen twee mobiele klinieken zorg bieden in de provincie.
Aan het eind van de week vertrekken uit Europa hulpvluchten naar Pakistan met ieder 90 ton medicijnen, cholerakits en water- en sanitatiemateriaal.