Sociale media

  • NL
Open the menu

Watersnood in Pakistan: “Niets te eten, niets te drinken en geen plaats om te slapen”


De Pakistaanse arts Awais Yakub is assistent-medisch coördinator voor Artsen Zonder Grenzen in Pakistan. Op dit moment werkt hij in Charsadda, één van de districten die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen.

"Veel huizen in het district zijn ondergelopen, net als de helft van de stad Charsadda zelf. Veel mensen hebben hun toevlucht gezocht op de daken van ondergelopen gebouwen. Wie sterk genoeg was kon naar hoger gelegen land zwemmen, waar ze niets anders konden doen dan wachten tot de rest van hun families, vrouwen, kinderen en ouderen, gered konden worden. Gelukkig zijn de regens in dit district gestopt en is op een aantal plaatsen het water sterk gedaald."

Wordt het daardoor makkelijker om de mensen te bereiken?

"Zeker, we kunnen nu bij meer mensen in de afgelegen gebieden komen, maar het getroffen gebied is zo groot…De bevolking van het district wordt geschat op één miljoen. We hebben nog lang niet het complete beeld van de noden onder de mensen."

Wat zijn de prioriteiten?

"Tot nu toe is het beeld dat mensen vooral behoefte hebben aan drinkwater, voedsel en medische zorg. Duizenden zijn dakloos geraakt of hebben hun toevlucht gezocht in lege gebouwen of scholen. Ze hebben geen schoon water, niets te drinken en nauwelijks iets te eten. Overal ligt modder, dus de hygiëne is ook een enorm probleem."

Wat zijn de teams nu aan het doen?

"Onze eerste prioriteit is water. Waar mogelijk transporteren we schoon water per truck naar de mensen. Water en sanitatie-teams werken hard aan het zuiveren van waterpunten met chloor. In het district Charsadda zetten we ook 21 kleinere voertuigen in om water te transporteren naar plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en waar vaak nog niemand geweest is. Gisteren hebben we 30.000 liter in het district gedistribueerd."
"We bereiden ook een distributie van hygiënepakketten, met emmers, handdoeken, tandenborstels etc. voor. Daarbij zullen we ook andere essentiële items uitdelen als dekens, matrassen, jerrycans, plastic zeil, muskietennetten en keukensets. Onze derde prioriteit is medische zorg. We hebben twee medische teams die 2 keer per week 6 plekken bezoeken waar de behoefte aan medische zorg hoog is."

Wat voor problemen zien die teams?

"Er zijn veel huidinfecties en luchtweginfecties. Het aantal gevallen van diarree neemt toe. Ze zorgen ook voor patiënten met chronische aandoeningen als diabetes, die hun medicijnen kwijtgeraakt zijn in de overstromingen. In de medische centra zien we een groot aantal gewonden, zoals mensen die meegesleurd zijn door het water of gewond zijn geraakt toen hun huis werd beschadigd."

Is er een risico op een uitbraak van cholera?

"In dit gebied is cholera een inheemse ziekte. Tussen juli en november is het piekseizoen, dus het risico is erg hoog. Het grootste deel van de watervoorziening in de stad Charsadda is beschadigd of is er overstromings- of rioolwater in gelopen. Op andere plekken zijn bronnen vervuild en zijn de hygiënische omstandigheden erg slecht. Dat kan snel tot grote gezondheidsproblemen leiden."

Zijn de mensen wanhopig aan het worden?

"Je kunt de frustratie van de gezichten aflezen. Er komt wel hulp, maar door de schaal van de ramp is dat duidelijk niet genoeg, zeker daar waar het gaat over drinkwater. We doen wat we kunnen op dat vlak, maar we zijn de enige organisatie in Charsadda die voor schoon drinkwater zorgt en het probleem is enorm… We hebben ook besloten om de psychosociale situatie van de mensen te bekijken, omdat veel mensen nog in shock verkeren. Ze zijn nog steeds bang dat het water weer terugkomt, dat ze verrast zullen worden door nieuwe overstromingen. Ze zijn nog steeds bang om te komen."