Sociale media

  • NL
Open the menu

Wat doet AZG in het onrustige Kenia?


Meer dan een maand na de omstreden verkiezingen in Kenia, blijven de gevolgen voelbaar in het hele land. Volgens het Keniaanse Rode Kruis stierven meer dan 1000 mensen en sloegen er 300.000 op de vlucht. AZG, sinds 1992 actief in Kenia, stuurde urgentiepersoneel om hulp te bieden aan slachtoffers van de crisis. In de hoofdstad Nairobi, en meer westelijk, in de provincie Rift Valley, worden gewonden verzorgd, vluchtelingen geholpen en mensen met HIV/aids en tbc behandeld.

Nairobi

Gewonden verzorgen
Om hulp te bieden aan mensen die gewond raakten tijdens de protesten en de algemene onveiligheid, zette AZG eerstelijnshulp op in haar klinieken in de sloppenwijken Kibera en Mathare. Aangezien het voor de bewoners van deze gebieden vaak moeilijk is om zich naar klinieken te verplaatsen, werd een bijkomende kliniek geopend in het dispensarium van de National Council of Churches of Kenya in Huruma. AZG-personeel ondersteunde het Masaba ziekenhuis nabij Kibera en er werden medische goederen geschonken. In beide zones trekken AZG-teams erop uit om patiënten naar de gezondheidscentra te brengen. Tussen 16 januari en 4 februari behandelde AZG 150 gewonden in Mathare, waarvan er 60 naar een ziekenhuis werden doorverwezen. Hoewel de situatie in Nairobi rustiger is, noteert AZG dagelijks nieuwe gevallen.

Vluchtelingen helpen
Mensen slaan nog steeds op de vlucht en velen trekken van het ene gebied naar het andere op zoek naar veiligheid. In Nairobi komen opnieuw mensen toe in Jamhuri Park, een stadion waar veel vluchtelingen ook al begin januari een onderkomen zochten. Aangezien een aantal andere organisaties aanwezig zijn om bijstand te verlenen, zullen AZG-teams er tweemaal per week langsgaan om antiretrovirale therapie te verlenen aan mensen met HIV/aids en om er consultaties uit te voeren. AZG-teams bezochten ook een aantal plaatsen in de buitenwijken van Nairobi waar vluchtelingen samenstroomden. Ze gingen op verkenning in Kikuyu Town, Zambezi, Limuru, Ruiru, Juja en Thika. Het personeel zal de situatie blijven opvolgen, in het bijzonder ten behoeve van vluchtelingen met HIV/aids en tbc die nood hebben aan intensievere verzorging.

HIV/aids- en tbc-zorg gaat door
Na een tijdelijke onderbreking, hernemen AZG-klinieken die HIV/aids-, tbc- en basisgezondheidszorg verlenen in de sloppenwijken van Kibera en Mathare hun normale activiteiten. Het aantal patiënten dat regelmatig op afspraak komt en het aantal nieuwe patiënten vielen echter terug. In januari verschenen vier keer meer patiënten niet op de afspraak in de AZG-kliniek van Zuid-Kibera dan in oktober 2007. Terwijl in deze klinieken normaal 100 nieuwe HIV-patiënten per maand zouden worden ingeschreven in het programma, waren dat er in januari slechts 60.


Provincie Rift Valley

Chirurgische bijstand
Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 januari vonden in Nakuru en Naivasha gewelddadige confrontaties plaats. De ziekenhuizen in beide steden werden geconfronteerd met een toestroom van gewonden. Wegblokkades en de algemene onveiligheid verhinderden personeel van het ministerie van Volksgezondheid om het ziekenhuis te bereiken en er ontstond een tekort aan essentiële voorraden. In Nakuru verleenden AZG-teams bijstand in het ziekenhuis, waar 157 patiënten gedurende twee dagen chirurgische verzorging nodig hadden. AZG voerde chirurgisch materiaal aan per helikopter.

Een AZG-team reisde op 28 januari vanuit Nairobi naar het ziekenhuis van Naivasha. Bij hun aankomst troffen ze 30 gewonde patiënten aan. De meeste hadden verwondingen van afranselingen en machetes, sommigen hadden schotwonden. Er werden een anesthesist, verpleegkundige en dokter opgeroepen uit Nairobi en zij kwamen enkele uren later ter plaatse. Zes ernstig gewonde patiënten werden doorverwezen naar Nairobi en het team hielp bij de verzorging van de overblijvende patiënten.

Medische zorg, water en onderdak
Naar schatting 8.000 mensen verblijven in het stadion van Nakuru. AZG concentreerde zich op het verlenen van medische verzorging en tot nu toe vonden 541 consultaties plaats, voornamelijk voor luchtweginfecties. In Naivasha verblijven de meeste ontheemden op twee plaatsen: het politiebureau en de gevangenis. Op beide plaatsen zorgde AZG voor de levering van zuiver water, het graven van latrines en afvalputten, het bouwen van douches en de verdeling van zeep en dekens. Het medisch personeel organiseerde consultaties en ontving op 2 en 3 februari 152 patiënten in het politiekantoor en op 3 februari 89 patiënten in de gevangenis. Meer in het westen, in Kericho, concentreren AZG-teams zich op watersanering en de verdeling van dekens en plastic zeilen aan ongeveer 2.500 vluchtelingen op twee plaatsen.

Rond de stad Kitale hielpen AZG-teams met de opbouw van kampen in Cherangani en Endebess. In totaal werden 2.370 tenten opgezet die onderdak bieden aan 6.700 mensen in het kamp van Cherangani en 6.500 in Endebess. Er werden basisgoederen zoals plastic zeilen, jerrycans en kooksets verdeeld op beide plaatsen en AZG stond in voor de levering van zuiver water, het graven van latrines en het installeren van douches en waterblazen. In Endebess is het medisch personeel begonnen met de opleiding van plaatselijke gezondheidswerkers om bijstand te verlenen, met bijzondere aandacht voor zwangere vrouwen en mensen met symptomen van stress. De teams zijn ook aan het werk gegaan in Kitale, waar ongeveer 500 families verblijven. Ze bouwden er tenten en leverden water en sanitaire voorzieningen.

Op 21 januari droeg AZG zijn activiteiten in Eldoret over, nadat het bijstand had verleend aan vluchtelingen op 12 plaatsen in deze stad en de omliggende dorpen, waaronder Burnt Forest, Turbo en Napkoy. Naarmate meer organisaties arriveerden in Eldoret en de veiligheid leek te verbeteren, kon AZG zijn activiteiten overdragen. Toch is sindsdien een team teruggekeerd om de toestand te evalueren en te kijken of er bijstand nodig is, vooral voor de ontheemden die buiten de hoofdkampen verblijven.

Mobiele klinieken
Mobiele klinieken blijven verscheidene plaatsen aandoen in het westen van Kenia, vooral rurale gebieden waar AZG groepen ontheemde en geïsoleerde bewoners aantrof die weinig of geen bijstand kregen. In deze zones is het geweld nog niet geweken. In het District Molo behandelden de teams tussen 7 en 20 januari 2.173 patiënten. Omdat de veiligheidssituatie erop achteruitging, moest AZG deze mobiele klinieken tussen 23 januari en 5 februari opschorten. De teams bezoeken ook plaatsen rond de stad Nakuru om de noodzaak van bijkomende mobiele klinieken te evalueren. Voor de komende dagen is een bezoek aan Kuresoi Division gepland.

In Kisii worden gebruiksgoederen verdeeld en aan het ziekenhuis werden medische goederen geschonken. In de districten Londiani en Kipkelion organiseren mobiele klinieken consultaties op verschillende plaatsen. Er wordt steun verleend aan basisgezondheidsstructuren met de schenking van geneesmiddelen. Er werden 950 kinderen ingeënt en de AZG-teams leverden zuiver water en verdeelden gebruiksgoederen op acht verschillende plaatsen.

De mobiele AZG-teams in het Mount Elgon gebied gaan door met de gratis medische verzorging (basisgezondheidszorg) en ondersteunen inentingsprogramma’s voor mensen die op de vlucht sloegen voor de aanhoudende grondconflicten.

Kala Azar
In Kacheliba, District Pokot, behandelt AZG sinds 2006 mensen met Leishmaniase, ook gekend als Kala Azar. De activiteiten in deze regio werden niet verstoord door de onveiligheid en het geweld in andere delen van Kenia. De teams gaan dan ook door met de behandeling van patiënten die besmet zijn met deze potentieel dodelijke ziekte.


West-Kenia en provincie Nyanza

De langlopende HIV/aids-projecten in Busia en Homa Bay gaan verder als normaal.