Sociale media

Open the menu

Waarom wij niet deelnemen aan de World Humanitarian Summit

De wereld laat slachtoffers van crisissituaties in de steek. Het humanitaire systeem, dat levens moet redden, lijden moet verlichten en menselijke waardigheid moet beschermen, is niet bereid haar eigen tekortkomingen te erkennen en de hulp bij complexe, acute noodsituaties te verbeteren.

Ondertussen negeren landen in toenemende mate de juridische kaders die mensen in crisissituaties hulp en bescherming zouden moeten bieden.

De wereldtop over humanitaire hulp (de World Humanitarian Summit of WHS) was een kans om deze cruciale issues aan te pakken. Dat gebeurt echter niet. Om deze redenen, en tot onze grote teleurstelling, neemt Artsen zonder Grenzen, ondanks lange voorbereidingen, niet deel aan de WHS.