Sociale media

  • NL
Open the menu

Waarom AZG niet meestapt in Haïti Lavi 12-12


De actie Haïti Lavi 12-12 zamelt geld in voor de heropbouw van Haïti op lange termijn. Dat is een mooi initiatief, maar heropbouw op lange termijn behoort niet tot het mandaat van Artsen Zonder Grenzen. Wij leveren medische noodhulp. Onze teams werken de klok rond om mensenlevens te redden, al sinds de eerste uren na de aardbeving.

Op dit moment is de noodhulp van Artsen Zonder Grenzen in Haïti meer dan nodig en neemt ze nog steeds toe. Maar vanzelfsprekend kennen wij nog niet de volledige omvang van alle hulp die de hele internationale organisatie Artsen Zonder Grenzen zal bieden, en ook niet van alle fondsen die daarvoor ingezameld zullen worden.
Als het totaal van de schenkingen te groot is voor de hulp die Artsen Zonder Grenzen kan bieden in Haïti, dan zullen wij om ethische redenen de resterende fondsen gebruiken voor andere noodsituaties die minder media-aandacht krijgen.
Die vrijheid zouden we niet hebben als we deel uitmaakten van één groep organisaties, die via één rekeningnummer geld inzamelen. Dat is een kwestie van transparantie tegenover onze schenkers.
Schenkers moeten een onderscheid kunnen maken tussen noodhulp en wederopbouw, en moeten de keuze hebben om rechtstreeks aan de ene of de andere organisatie te schenken. Dat is trouwens ook de wil van onze schenkers.

Beluister de verklaring van woordvoerder Koen Baetens op Radio 1