Sociale media

  • NL
Open the menu

Voedselsituatie kritiek in aantal gebieden zuidelijk Soedan


Teams van Artsen Zonder Grenzen behandelen een groeiend aantal ernstig ondervoede kinderen in de provincie Bahr al-Gazal in zuidelijk Soedan.

Door het mislukken van de oogst en het gebrek aan regen is de voedselsituatie in veel dorpen kritiek. De voorraden zijn al maanden uitgeput en de volgende oogst is pas te verwachten in september. Tot die tijd zal de situatie nog verder verslechteren.
In delen van Bahr al-Gazal is het gebrek aan voedsel nog verergerd door de terugkeer van tienduizenden ontheemden en vluchtelingen. Deze terugkeer is op gang gekomen na de ondertekening van het vredesverdrag tussen de regering en de zuidelijke rebellen begin dit jaar.
Veel mensen zijn verstoken van hulp. Ondanks de waarschuwing van het Wereldvoedselprogramma (WFP) voor ernstige voedseltekorten dit jaar, wordt nog lang niet op alle plaatsen aan iedereen voedsel gedistribueerd. De geplande voedselhulp van het WFP bestaat uit gedeeltelijke rantsoenen en is alleen gericht op de meest kwetsbaren.
In de afgelopen weken is het aantal kinderen in de voedingscentra van Artsen Zonder Grenzen in de plaats Akuem sterk toegenomen. Per week behandelt ons team 60 nieuwe gevallen van ernstige ondervoeding, die zonder snelle medische hulp zouden overlijden. Onderzoek van AZG wijst erop dat er alleen al in deze regio zo’n 7.000 kinderen lijden aan ondervoeding.
AZG heeft in het district Tonj al meer dan 1.500 kinderen moeten behandelen. Omdat de voedselvoorraden totaal zijn uitgeput, is ons team begonnen met de distributie van aanvullende rantsoenen aan 7.600 families met kinderen onder de vijf jaar.
Artsen Zonder Grenzen breidt haar activiteiten in Tonj en aangrenzende gebieden uit en zet een algemene voedseldistributie op voor 28.000 kinderen. Maar onze teams zijn niet bij machte iedereen van voldoende voedsel te voorzien.
De uitputting van de voedselvoorraden en de terugkeer van vluchtelingen vanwege het vredesakkoord waren te voorzien. Toch is de internationale hulp onvoldoende. De Soedanezen in het zuiden zijn volledig afhankelijk van de komende oogst; zou die ook maar enigszins tegenvallen, dan hangt hun leven aan een zijden draadje.