Sociale media

  • NL
Open the menu

Voedselcrisis, activiteiten van AZG


Midden mei ging AZG van start met haar nutritionele noodactiviteiten in de Ethiopische regio’s Oromiya en SNNP. Sindsdien verzorgde AZG 20.800 ernstig ondervoede patiënten.

Oorspronkelijk werden enkel ernstig ondervoede patiënten opgenomen, vooral kinderen. Sinds midden juli werden echter ook "supplementaire voedingsprogramma's" voor matig ondervoede kinderen en hun familie in drie districten van deze regio’s geopend.
De meeste van de 20.800 ernstig acute ondervoede patiënten die AZG de afgelopen drie maanden verzorgde, werden behandeld in de 51 ambulante centra.  Na een medische consultatie kunnen ze met een weekvoorraad therapeutische voeding naar huis keren. Gezinnen krijgen ook voedselrantsoenen die samengesteld zijn uit een graan- en sojamengsel verrijkt met olie en suiker. Patiënten met medische complicaties zoals malaria of een longontsteking worden naar een van de zes stabilisatiecentra doorverwezen. Daar worden zij 24 uur lang medisch opgevolgd.

Matige ondervoeding

AZG opende eveneens 13 supplementaire voedingscentra in de regio’s Oromia en SNNP. In deze centra werden om en bij de 8.500 matig ondervoede kinderen opgenomen. Hier krijgen ze een graan- en sojamengsel verrijkt met olie en suiker (GSM), van 14 kg. Dit komt overeen met een rantsoen voor 14 dagen.

Gerichte distributies

In het district Siraro in de regio Oromia startte de tweede ronde van gerichte voedseldistributies op 8 augustus, en dit voor naar schatting 12.500 kinderen. Elk gezin met een ernstig of matig ondervoed kind, of zelfs met een kind dat het risico loopt op ondervoeding, ontving een voedselvoorraad van 25 kg GSM en drie liter olie. In deze streek daalde het aantal opnames van ernstig ondervoede kinderen dankzij een combinatie van deze distributies en therapeutische voedingsprogramma’s.

Aangepaste activiteiten

De meeste gebieden in de regio Oromia blijken een lichte stabilisatie in het aantal wekelijkse opnames in de AZG-programma's te kennen. In het bergachtige gebied in de regio SNNP gaat de situatie er echter op achteruit, doordat de volgende oogst niet vóór oktober wordt verwacht. Daarom blijft AZG haar activiteiten aanpassen door structuren te openen of te sluiten naargelang de geïdentificeerde noden en het aantal opnames. AZG lanceerde onlangs therapeutische programma’s in nieuwe gebieden zoals de districten Chencha, Dita, Duna en Bursa in de regio SNNP en het district Teeru in de noordelijke regio Afar. Momenteel analyseert AZG ook de noden in de regio Amhara in het noordwesten van Ethiopië.